• E-podręczniki
  E-podręczniki

  Nauka w szkole odbywa się na tabletach. Każdy uczeń naszej szkoły, otrzymuje tablet z kompletem podręczników. Dzięki temu, nauka staje się atrakcyjniejsza i efektywniejsza w porównaniu to tradycyjnego nauczania.

 • Doskonałe wyposażenie
  Doskonałe wyposażenie

  Cała baza szkoły, jest doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt sprzyjający nauczaniu. Uczniowie nie nudzą się na lekcjach, są wciąż pobudzani zewnętrznymi bodźcami.

 • Atmosfera
  Atmosfera

  Przyjazna atmosfera, sprzyjająca uczeniu się. Rodzinne, partnerskie relacje wpływają na to, że uczniowie nie boją się chodzić do szkoły i zadawać pytań nauczycielowi. 

 • Najlepsza kadra
  Najlepsza kadra

  Doskonale wykształcona, przyjazna kadra pedagogiczna, rozumiejąca potrzeby i indywidualne wymagania każdego ucznia. Połączenie naszej kadry nauczycieli z dodatkowymi godzinami, przygotowującymi do matury wpływają na doskonałe wyniki nauczania i egzaminów maturalnych.

 • Patronat klas mundurowych
  Patronat klas mundurowych

  Patronat nad klasą mundurową sprawują dwie instytucje: Areszt Śledczy w Białołęce oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Dzięki temu, absolwenci klas mundurowych zdobędą niezbędne umiejętności, wiedzę oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia wyższe oraz pracę w służbach mundurowych.

„Myślę, więc nie śmiecę”

sprzatanie

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”, której głównym celem jest uświadomienie ludziom, jak ważne jest poszanowanie środowiska. Wysprzątany został fra...

UWAGA_800x400

Szanowni Państwo, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2021 r. o godzinie 12.00. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów. W zależności od pogody uroczystość odbędzie się na zew...

zak1

24 czerwca 2021 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Było to wydarzenie szczególnie wyjątkowe dla całej społeczności szkolnej, gd...

184248137_2627843360842765_3446932281302171197_n

10 maja 2021 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu obyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym absolwentom. W tym roku było to wydarzenie wyjątkowe, gdyż oprócz dyrektora Zespo...

Konkurs chemiczny MULTITEST 2020

143331140_2148111758652916_2338677009251703804_n

W październiku 2020 roku odbył się ogólnopolski konkurs chemiczny MULTITEST 2020 organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. W konkursie wzięło udział 162 uczniów z całej Polski. Tes...

Podsumowanie akcji ,,Zbieramy kasztany”

125766754_2086184634845629_368765804499393178_o

W naszej szkole trwała akcja polegająca na zbiórce kasztanów. Dzieci oraz młodzież z pomocą swoich Rodziców każdego dnia przynosiły owoce kasztanowca. Zebrane kasztany przekazaliśmy do Nadleśnictwa C...

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny!

125923649_2086180528179373_1597412498989256635_n

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy" w kategorii POMAGAMY - szkoła wspiera "Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ...

Uczniowie SLO biorą udział w międzynarodowym projekcie

E-twenning-1

Więcej artykułów

Więcej w: Imprezy, akademie i wycieczki Informacje Konkursy i zawody

1.                Kierunki

Nabór prowadzony będzie do dwóch klas:

Klasa ogólnokształcąca z rozszerzeniami - klasa z wieloma rozszerzeniami do wyboru: język angielski, geografia, biologia, WOS, j. polski. Do wyboru dostępnych jest wiele kół zainteresowań: j. francuski, robotyka, koło teatralne, odyseja umysłu, zajęcia dziennikarskie. W trakcie roku szkolnego odbywają się spotkania z Native Speakerami, wyjazdy do instytucji państwowych. 

Klasa mundurowaklasy pod patronatem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Aresztu Śledczego w Białołęce. W ramach klas funkcjonować będą dwa profile: resocjalizacyjno - prawny oraz logistyka w służbach mundurowych. Dzięki patronatowi tych dwóch instytucji, absolwenci zdobędą dodatkowe punkty na studia wyższe oraz do pracy w służbach mundurowych. W trakcie nauki, uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach oraz warsztatach na terenie Aresztu Śledczego w Białołęce oraz obozie szkoleniowym w Kaliszu. Prowadzone będą również wykłady przez wykładowców Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. 

2.                Uczniowie z orzeczeniem i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Do każdej klasy przyjmowane są maksymalnie dwie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczniowie Ci, otaczani są opieką pozwalającą na swobodną naukę i ukończenie szkoły średniej, a w niektórych przypadkach nawet zdanie egzaminu maturalnego. Posiadamy rozbudowaną kadrę w postaci pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspierającego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych czy doradcy zawodowego. Ponadto organizowane są zajęcia indywidualne wyrównujące braki i zaległości z matematyki, j. polskiego i angielskiego.

 

3.                Mocne strony szkoły

Życzliwa atmosfera jest jednym z najważniejszych atutów naszej szkoły, co potwierdzają zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Nie ma tu miejsca na złośliwości dyrekcji czy nauczycieli w stosunku do uczniów oraz bardzo szybko reagujemy na wszelkie niepokojące zjawiska w relacjach międzyuczniowskich.

Mała szkoła – żaden uczeń nie jest dla nas tylko „numerkiem w dzienniku”. Do każdego podchodzimy indywidualnie, każdego staramy się poznać. Nie ma możliwości, aby obca osoba weszła na teren szkoły. Wpływa to bardzo na bezpieczeństwo. W dużych szkołach wiele niepokojących sytuacji jest niedostrzegane przez dyrekcję i nauczycieli. W naszej szkole jesteśmy w stanie zauważyć najmniejszy problem u każdego ucznia i rozwiązać go spokojną rozmową.

E-podręczniki – w szkole zrezygnowaliśmy z podręczników papierowych na rzecz e-podręczników. Jest to olbrzymia ulga finansowa dla rodziców, ponieważ każdy uczeń na początku roku szkolnego 2021/2022 zostanie wyposażony w nowoczesnego chromebooka z kompletem podręczników. Dla uczniów jest to odejście od noszenia ciężkich plecaków, które mimo ogólnopolskich kampanii „lekki plecak”, są dla uczniów dużym obciążeniem. W naszej szkole każdy uczeń nosi wyłącznie komplet zeszytów i chromebooka.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – szkoła prowadzi szereg zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz tak zwane kompetencje miękkie, niezbędne do funkcjonowania w życiu zawodowym. W obecnym roku szkolnym są to zajęcia między innymi z robotyki, odysei umysłu, teatralne oraz dziennikarskie, ale za każdym razem dostosowujemy się do potrzeb naszych uczniów.

Zajęcia przygotowujące do matury – w klasie maturalnej, szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z przedmiotów zdawanych na maturze, mające na celu pomoc w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku na egzaminie dojrzałości. Rodzice dzięki temu nie muszą się martwić o korepetycje dla swoich pociech.

Nowoczesne wyposażenie – szkoła jest jedną z najnowocześniej wyposażonych placówek w powiecie płońskim i powiatach sąsiadujących. Wszystkie klasy wyposażone są w komputery oraz tablice lub ekrany interaktywne. Ponadto, na terenie szkoły funkcjonuje siłownia oraz pracownia informatyczna, z których uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym.

Liczebnościowo małe klasy – maksymalna liczba uczniów, którą przyjmujemy do każdej klasy to 25 osób. To sprawia, że klasy nie są przepełnione, co stwarza komfort procesu edukacji.

4.                Płatność za szkołę

Czesne wynosi 250 zł.

 

5.                Stypendia naukowe

Uczeń, który osiągnie średnią:

4,75 – 5,0 zwolniony jest w 50% opłat czesnego,

5,01 i wyżej zwolniony jest w 100% z opłat czesnego.

Ponadto obowiązują stypendia za szczególne sukcesy w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia artystyczne.

 

6.                Termin składania podań i kryteria przyjęć.

Ze względu na duże zainteresowanie szkołą, podania przyjmowane są już w marcu. Po złożeniu dokumentów, uczeń zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną, która jest nadrzędnym kryterium przyjęcia ucznia do szkoły. W zależności od wyboru klasy, obowiązuje średnia ocen, z jaką uczeń może zostać zakwalifikowany na rozmowę. Na ogólną punktację ucznia wpływ ma: rozmowa kwalifikacyjna (najwyżej premiowana), średnia ocen, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zachowanie na świadectwie końcowym.

Do klasy mundurowej możliwe są również testy sprawnościowe.

 

Baza dydaktyczna

 • Pracownia inf. 1
  Pracownia inf. 1

  Pracownia otwarta dla uczniów w czasie przerw, okienek i po lekcjach.

 • Pracownia inf. 2
  Pracownia inf. 2

  Pracownia wykorzystywana głównie w trakcie lekcji oraz egzaminów.

 • Klasy
  Klasy

  Wszystkie klasy wyposażone są w tablicę interaktywną, wizualizer i rzutnik.

 • Klasa językowa
  Klasa językowa

  Tablica z tablicą interaktywną i telewizorem.  Ustawienie ławek w "podkowę".

 • Siłownia
  Siłownia

  Doskonale wyposażona siłownia z sauną. Bezpłatny dostęp dla wszystkich naszych uczniów.