10 maja 2021 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu obyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym absolwentom.
W tym roku było to wydarzenie wyjątkowe, gdyż oprócz dyrektora Zespołu Szkół STO w Raciążu Andrzeja Nizielskiego, dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu Damiana Szcześniewskiego, dyrektora-seniora Włodzimierza Kosiorka, wychowawczyni klasy trzeciej Jolanty Wiśniewskiej, wyróżniających się w nauce uczniów oraz ich rodziców, uroczystość uświetnił swoją obecnością także gość honorowy - Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, pełniący patronat nad szkołą. Niedawno objęty nad szkołą patronat burmistrza jest dodatkową motywacją do godnego reprezentowania Raciąża i podejmowania dalszych działań mających na celu dobro uczniów oraz ich wszechstronny rozwój.
Uroczystość otworzył dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu – Damian Szcześniewski, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych.
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej atmosfera wydarzenia była podniosła i wzruszająca, a łzy same cisnęły się do oczu.
Dyrektor szkoły Damian Szcześniewski podkreślił, że możliwość powitania i nagrodzenia najlepszych absolwentów: Damiana Białeckiego i Natalii Chojnackiej jest dla niego ogromnym zaszczytem, a ich kształcenie było prawdziwą przyjemnością. Przyznał, że są to osoby niezwykle pracowite, uczciwe, wrażliwe i empatyczne, które bezinteresownie brały udział w wielu akcjach charytatywnych. Zaznaczył przy tym, że człowieka poznaje się nie tylko po ocenach na świadectwie, lecz przede wszystkim po tym, co jest w stanie dać z siebie innym. Przypomniał także o ogromnym sukcesie uczniów w zawodach Odysei umysłu.
Wiele ciepłych słów usłyszeli absolwenci także z ust wychowawczyni – Jolanty Wiśniewskiej, która podziękowała im za trzy wspólnie spędzone lata i pogratulowała sukcesu edukacyjnego. Podobnie, jak dyrektor liceum stwierdziła, że jest pewna, że na egzaminie maturalnym osiągną oni bardzo dobre wyniki.
Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu Damian Szcześniewski wspomniał, że tegoroczni absolwenci pozbawieni zostali studniówki będącej symbolem wejścia w dorosłe życie. Zapewnił jednak, że jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli będzie mogła być ona zorganizowana w przyszłym roku. Podziękował także dyrektorowi Zespołu Szkół STO w Raciążu Andrzejowi Nizielskiemu za wsparcie i pomoc w realizacji wielu działań służących rozwojowi szkoły, zaznaczając że jest on bardzo dobrym menagerem.
Włodzimierz Kosiorek w swoim wystąpieniu podkreślił, że przez dwadzieścia jeden lat, pełniąc funkcję wicedyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu pracował z różną młodzieżą, zdolniejszą i mniej zdolną, z różnych środowisk, borykającą się z wieloma problemami, której stworzono bardzo dobre warunki do rozwoju i dano szansę na osiągnięcie życiowego sukcesu. Z przyjemnością wyznał, że wielu absolwentów liceum osiągnęło ten upragniony sukces i są dumą dla szkoły, dyrekcji i nauczycieli. W bardzo ciepłych słowach wypowiadają się oni na temat lat spędzonych w szkole, a co także bardzo istotne, zapisują do tej samej szkoły własne dzieci licząc na to, że będą one w niej szczęśliwe i zostaną właściwie przygotowane do dorosłego życia.
Szkołę pochwalił także Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski. Nie ukrywał, że wyróżnia się ona spośród innych placówek oświatowych podmiotowym podejściem do ucznia, który nie jest tylko numerem w dzienniku, lecz partnerem do rozmowy dla nauczycieli i dyrekcji stawiających jego dobro na pierwszym miejscu.
Tego dnia, miało też miejsce inne bardzo ważne wydarzenie - uroczyste wręczenie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego Włodzimierzowi Kosiorkowi za szczególne zasługi na rzecz rozwoju oświaty na terenie Miasta i Gminy Raciąż. Przez ponad dwadzieścia lat pełnił on funkcję dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu i nadal dzieli się swoim cennym doświadczeniem, służąc radą młodemu pokoleniu nauczycieli oraz uczniom jako koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kulminacyjnym, najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród najlepszym absolwentom z klasy trzeciej: Damianowi Białeckiemu (średnia: 5,36) i Natalii Chojnackiej (średnia: 5,07).
Nie obyło się również bez pamiątkowych zdjęć. Wszystkim wyróżnionym oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy.