24 czerwca 2021 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Było to wydarzenie szczególnie wyjątkowe dla całej społeczności szkolnej, gdyż po trwającej ponad rok pandemii, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice mogli spotkać się na tak ważnej dla nich wszystkich uroczystości na placu przed budynkiem szkolnym w trybie stacjonarnym. Atmosfera była bardzo wzruszająca i podniosła.
Uroczystość otworzył dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu Pan Damian Szcześniewski. Powitał serdecznie przedstawicieli rady pedagogicznej wraz z pozostałymi pracownikami szkoły, rodziców a przede wszystkim bohaterów dnia – uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.
Zwracając się do uczestników uroczystości dyrektor liceum, Pan Damian Szcześniewski nie ukrywał swojej radości wynikającej z faktu, że może się spotkać ze wszystkimi w tradycyjnej formie. Podkreślił, że w obliczu zdalnej edukacji uczniowie wykazali się samodyscypliną i dojrzałością, nauczyciele odwagą i rozwojem swoich technicznych umiejętności, a rodzice wielką cierpliwością.
Najważniejszym punktem zakończenia roku było wręczenie świadectw, wyróżnień i ogłoszenie osób, które otrzymały stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Stypendia naukowe dyrektora szkoły otrzymało łącznie 16 osób, 8 z nich zostało zwolnionych w 50% z opłaty czesnego w roku szkolnym 2021/2022 (za średnie ocen w granicach 4.00-4.49) i tyle samo w 100% za średnie w powyżej 4,50).
Następnie na podium zaproszeni zostali licealiści szczególnie wyróżniający się osiągnięciami w nauce. Nie tylko spełnili oni wymagania niezbędne do uzyskania stypendium dyrektora szkoły w najwyższej wysokości, lecz także dzięki swojej tytanicznej pracy, zaangażowaniu, ponadprzeciętnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy uzyskali świadectwa z czerwonym paskiem. Wśród nich byli:
1. Nąć Wiktoria – średnia 5,67
2. Tylczyńska Wiktoria – średnia 5,57
3. Oliszewski Dawid – średnia 4,81
4. Ambroziak Magdalena – średnia 4,79
5. Sumińska Wiktoria – średnia: 4,75
Spośród najlepszych uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu szczególne wyrazy uznania należą się licealistkom: Wiktorii Nąć (5,67) i Wiktorii Tylczyńskiej (5,57). Noszące imię greckiej bogini zwycięstwa dziewczyny mogą faktycznie czuć się prawdziwymi zwyciężczyniami, gdyż w minionym roku szkolnym wzięły wspólnie udział w wielu projektach szkolnych, które zakończyły się ogromnymi sukcesami. Jest to najlepszym dowodem na to, że współpraca między uczennicami powinna być kontynuowana także w kolejnych latach.
Wiktoria Nąć, jako uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu z najwyższą średnią ocen w całej szkole została nominowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz do stypendium naukowego Burmistrza Miasta Raciąża.
Pod koniec uroczystości wręczania świadectw dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu Pan Damian Szcześniewski przypomniał zgromadzonej na placu szkolnym młodzieży, że ciężka praca zawsze popłaca i nigdy nie idzie na marne, a jej efekty mogą być widoczne po roku edukacji, po kilku latach, na egzaminie maturalnym lub dopiero w pracy zawodowej.
Dyrektor SLO w Raciążu przekazał zebranym także kolejną wspaniałą informację. Film pt,, Historia pewnej baterii" nagrany przez uczennice klasy drugiej Wiktorię Tylczyńską i Wiktorię Nąć, pod kierunkiem nauczycielki chemii, pani Anety Kowalskiej zakwalifikował się do finałowego etapu konkursu ogólnopolskiego EkoGwiazda 2021. (można go obejrzeć pod adresem strony konkursu: http://www.ekogwiazda.pl/finalisci/)
Był to dzień pełen wrażeń. Nie obyło się bez cennych nagród dla uczniów i pamiątkowych zdjęć. Kolejną niespodzianką była wizyta w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu Burmistrza Miasta Raciąża Pana Mariusza Godlewskiego, który mimo ogromu obowiązków służbowych zdołał jednak dotrzeć na zakończenie roku. Spotkał się z uczniami w klasach, gratulując im osiągniętych wyników kształcenia oraz życzył udanych wakacji. Jest to dla szkoły ogromny zaszczyt, gdyż objęcie szkoły patronatem burmistrza, Pana Mariusza Godlewskiego stało się dodatkową motywacją do godnego reprezentowania Raciąża oraz podejmowania nowych wyzwań.
Wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich rodzinom serdecznie gratulujemy.