Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy" w kategorii POMAGAMY - szkoła wspiera "Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach".
Konkurs organizowany jest przez firmę Reba Organizacja Odzysku S.A. i polega na zbiórce jak największej ilości zużytych baterii i przenośnych akumulatorów.
PAMIĘTAJMY!!!
"O przyrodę dbamy, gdy baterie zbieramy"
Opiekunem projektu w naszej szkole jest Pani Aneta Kowalska