20 sierpnia 2020 roku w tzw. „dużym parku”, przy Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbył się VII Jarmark Raciąski. Na stoiskach wystawienniczych można było zakupić produkty regionalne, pamiątki, rośliny ozdobne, nalewki, miody oraz przepyszne domowe wypieki. W ramach promocji Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO w Raciążu wspólne stanowisko miały: Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu oraz Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu.

Przy pięknie udekorowanym stoisku byli obecni: dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski, dyrektor Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu, pan Łukasz Palmowski oraz dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pan Damian Szcześniewski. Można było spotkać także innych nauczycieli i pracowników wspomnianych szkół.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu reprezentowały nauczycielki: pani Jolanta Wiśniewska i pani Urszula Skierkowska, które wspólnie przygotowały na promocję elegancko zapakowane babeczki opatrzone karteczkami z logiem szkoły, które sprzedawane były za symboliczną złotówkę, a środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na działalność samorządu szkolnego. W promocję liceum i sprzedaż babeczek zaangażowali się także uczniowie: Aleksandra Smolińska, Maciej Drzewiecki, Natalia Ciarczyńska, Oliwia Poczmańska, Marta Białecka i Oktawia Czaczyk.

Uczestnikom jarmarku rozdawano ulotki zachęcając ich do zapoznania się z ofertą edukacyjną Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu oraz Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu.

Stoisko Zespołu Szkół STO w Raciążu było bardzo kolorowe i przyciągające uwagę. Było to możliwe, dzięki współpracy dyrekcji, pracowników, uczniów i słuchaczy. Z daleka widoczne były: wielki baner Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu, zdjęcia z imprez szkolnych licealistów oraz kolorowe napisy zwracające uwagę na fakt, że Zespół Szkół STO w Raciążu to szkoła inna niż wszystkie, stawiająca na pierwszym miejscu potrzeby uczniów i słuchaczy i doskonale przygotowująca ich do życia.

W pobliżu stoiska Zespołu Szkół STO w Raciążu znajdował się także namiot Zespołu Szkół w Raciążu, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz Banku Spółdzielczego w Raciążu, co sprzyjało integracji i zawieraniu nowych znajomości. Lepiej poznać mogli się również pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu, którzy wcześniej nie mieli okazji się spotkać.

Pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu mieli do wykonania bardzo ważne zadanie, opowiadali zainteresowanym o placówkach oświatowych w których pracują, zachęcając ich do rozpoczęcia edukacji. Bardzo miłym akcentem były nieoczekiwane spotkania z dawnymi absolwentami szkoły policealnej, jak i liceum którzy w bardzo ciepłych słowach wspominali minione lata, wyrażając chęć dalszej edukacji, a w przypadku liceum dla młodzieży zapisania do szkoły swoich dzieci. Było to bardzo miłe, gdyż świadczy o tym, że mimo upływu lat Zespół Szkół STO w Raciążu pełni bardzo ważną role w lokalnym środowisku, a informacje prasowe
i zamieszczane na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych docierają do odbiorców.

Niepowtarzalnego klimatu dodawały stoisku Zespołu Szkół STO w Raciążu przepiękne kompozycje florystyczne przygotowane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Koziebród uczęszczające na kwalifikacyjny kurs zawodowy florysta do Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu pań, wytężonej pracy na zajęciach praktycznych, pod czujnym okiem nauczycielki, pani Marii Męczyńskiej udało się stworzyć cieszące oko dekoracje kwiatowe.  

Ponadprzeciętne zaangażowanie zostało docenione, czego efektem było zdobycie pierwszego miejsca przez Koło Gospodyń Wiejskich z Koziebród w konkursie na najlepsze stoisko wystawiennicze z produktami tradycyjnymi i regionalnymi.

Udział VII Jarmarku Raciąskim był świetną okazją do promocji zarówno Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, jaki i Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu w lokalnym środowisku.