Dwudziestego czwartego kwietnia 2020 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu, tak jak i w całej Polsce odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. Dzięki pomysłowości i operatywności dyrektora, pana Damiana Szcześniewskiego, inicjatora wielu nowinek technologicznych, systematycznie wprowadzanych w szkole, nawet w czasie ogólnopolskiej kwarantanny i szerzącej się w kraju i na świecie pandemii koronawirusa udało się zorganizować spotkanie dyrekcji, wychowawcy i nauczycieli z uczniami klasy trzeciej. Miało ono jednak niecodzienny, niezwykły charakter, odbyło się w wirtualnym świecie, w sposób zdalny, tak jak wszystkie, prowadzone w liceum zajęcia. Jest to kolejnym dowodem na to, że Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciąża podąża w bardzo dobrym kierunku, ewaluuje dostosowując się do potrzeb chwili i standardów XXI wieku, będąc jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w delegaturze ciechanowskiej.