Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu istnieje od 1 września 1998 roku. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Samodzielne Koło Terenowe Nr 223 STO z siedzibą w Raciążu, zwane organem prowadzącym. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przynależność do Społecznego Towarzystwa Oświatowego wpływa na sposób funkcjonowania szkoły. Nadrzędnym celem jest dobro ucznia. Szkoła kształci i rozwija uczniów kierując się triadą wartości STO

·         Odpowiedzialność

·         Uspołecznienie

·         Dzielność

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli i dyrekcji zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności. Każdemu z nich stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania. Lekcje prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, wrażliwych na problemy uczniów  sprawiają, że szybciej przyswajają oni wiedzę i osiągają lepsze wyniki w nauce.

Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu jest organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem wielu imprez sportowych, które dostarczają młodzieży, rodzicom i nauczycielom niezapomnianych przeżyć. Podstawowym celem edukacji sportowej jest wpojenie zasad zdrowej konkurencji, nauczenie samodyscypliny i uporu.

Licealiści biorą udział w konkursach (językowych, recytatorskich, historycznych, humanistycznych, ortograficznych, informatycznych, poetyckich) odbywających się dzięki współpracy z miastem i gminą Raciąż oraz Miejskim Centrum Kultury. Dyrekcja wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów organizuje im dodatkowe godziny zajęć z  języków obcych, języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, geografii oraz innych przedmiotów, które sprawiają im trudności.

Zgodnie z filozofią projektu "Szkoła nowej generacji" podczas prowadzonych zajęć zastosowanie znalazły różnorodne modele pracy, zakładające funkcjonowanie i uczenie się w zintegrowanym systemowo środowisku szkolnym, wirtualnym i publicznym (nowoczesne muzea, centra naukowo- technologiczne). Nauczyciele na swoich lekcjach systematycznie wykorzystują modele dydaktyczne, pozwalające szybciej przyswoić przewidziane w programach nauczania treści kształcenia. Uczniowie przechodzą przez różne stanowiska pracy, począwszy od nauki indywidualnej, poprzez pracę z materiałami multimedialnymi, pracę w zespole i wykład nauczyciela.

 

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu, zapewnia swoim uczniom:

 • Bezpieczeństwo – kameralność szkoły sprawia, że na teren szkoły nie ma wstępu nikt obcy.
 • Komplet e-podręczników wraz z tabletem – rodzicie nie muszą martwić się o ich zakup przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wszyscy uczniowie otrzymują wszystko co potrzebne do nauki w szkole z dniem rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Dostęp do e-bliblioteki – wyłącznie uczniowie naszej szkoły posiadają dostęp do e-biblioteki, gdzie znajdą komplet lektur i podręczników, ale również literatury młodzieżowej, fantastycznej, przygodowej.
 • Mlegitymację – oprócz tradycyjnej papierowej legitymacji, uczniowie naszej szkoły otrzymują dostęp do mobilnej legitymacji na każdym urządzeniu – smartfonie, tablecie, itp. Nie muszą pamiętać, aby wziąć papierową formę do kina, autobusu, muzeum, teatru, imprezy masowej takiej jak mecz. Mlegitymacja jest pełnoprawnym dowodem i tożsamości i przynależności do szkoły.
 • Najlepszą kadrę – nasza placówka odstąpiła od tradycyjnego „pruskiego” modelu szkoły. Kadra rozliczana jest z efektywności i kreatywności prowadzonych zajęć. Uczniowie rozwijają umiejętności uczenia się, pracy samodzielnej oraz w grupie. Szkoła stwarza sytuacje nie zmuszające do aktywności, a wyzwalające tę aktywność.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną – w szkole zatrudnieni są: psycholog, logopeda, dwóch pedagogów oraz nauczyciel wspierający. Ponadto uczniowie naszej szkoły, bez obaw mogą rozmawiać na każdy temat zarówno z wychowawcą, jak i dyrektorem szkoły. Rozmowa z dyrektorem nie jest kojarzona z „wezwaniem na dywanik”.
 • Nowocześnie wyposażone klasopracownie.
 • Wiele imprez i wyjazdów edukacyjnych – nauka nie odbywa się wyłącznie w murach szkoły. Znacznie efektywniejszą formą nauki jest pokazanie danego zagadnienia „na żywo”.
 • Kółka zainteresowań – uczniowie mogą rozwijać dowolne pasje i zainteresowania podczas bezpłatnie organizowanych kółek zainteresowań.
 • Zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad – uczniowie szczególnie zdolni przygotowywani są w trakcie tych zajęć pod kątem konkursów, w których udział ma duże znaczenie podczas rekrutacji na studia wyższe.
 • Zajęcia wyrównawcze – uczniowie przychodzący do klasy 1 szkoły średniej, wywodzą się z wielu różnych środowisk szkolnych. W przeciwieństwie do szkół państwowych, zapewniamy zwiększoną liczbę godzin najważniejszych przedmiotów maturalnych – polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotów rozszerzonych aby wyrównać i podnieść ich poziom wiedzy.
 • Dostęp do stypendiów naukowych, sportowych i olimpijskich.

Numer konta na które można opłacać czesne:

73 8233 0004 0000 1007 2000 0020