25 lutego 2020 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu mieliśmy przyjemność gościć delegację z Banku Spółdzielczego w Raciążu, pana Roberta Gajewskiego - pełniącego obowiązki dyrektora oddziału w Raciążu oraz panią Izabelę Pawłowską.

Podczas spotkania uczniowie poznali procedurę zakładania konta bankowego oraz zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami na temat produktów bankowych, kart płatniczych (kredytowych, debetowych), rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, lokat oraz stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Wspomniano również o możliwości dysponowania posiadanymi środkami pieniężnymi i przeprowadzania operacji finansowych za pośrednictwem tabletów, komputerów i telefonów komórkowych sugerując jednocześnie uczniom zaopatrzenie się w programy antywirusowe i dbanie o bezpieczeństwo posiadanych w banku środków. Zaznaczył przy tym, że współczesne banki mają bardzo dobrze rozwinięte systemy zabezpieczeń, które trudno jest złamać, dlatego też przestępcom dużo łatwiej jest okraść klienta niż bank.

W trakcie interesującego wykładu licealistom przypomniano, że należy dokładnie czytać wszelkie umowy, w tym także umowy kredytowe, gdyż kredyt jest łatwo wziąć, a dużo trudniej spłacić, ponieważ tego typu decyzje podejmowane są na dłuższy czas i należy brać pod uwagę zmienne koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych.