Dwudziestego czwartego kwietnia 2020 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu, tak jak i w całej Polsce odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. Dzięki pomysłowości i operatywności dyrektora, pana Damiana Szcześniewskiego, inicjatora wielu nowinek technologicznych, systematycznie wprowadzanych w szkole, nawet w czasie ogólnopolskiej kwarantanny i szerzącej się w kraju i na świecie pandemii koronawirusa udało się zorganizować spotkanie dyrekcji, wychowawcy i nauczycieli z uczniami klasy trzeciej. Miało ono jednak niecodzienny, niezwykły charakter, odbyło się w wirtualnym świecie, w sposób zdalny, tak jak wszystkie, prowadzone w liceum zajęcia. Jest to kolejnym dowodem na to, że Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciąża podąża w bardzo dobrym kierunku, ewaluuje dostosowując się do potrzeb chwili i standardów XXI wieku, będąc jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w delegaturze ciechanowskiej.

Pożegnanie tegorocznych absolwentów nie było smutne, tak jak w wielu szkołach w Polsce. Wręcz przeciwnie – było bardzo wesoło. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wykorzystaniu możliwości Internetu wszyscy mogli się zobaczyć, usłyszeć i zabrać głos, jeśli tylko mieli na to ochotę. Nie byłoby to z pewnością możliwe, gdyby w 2015 roku dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski nie zdecydował się na wprowadzenie w swojej szkole tabletów do powszechnego użytku dla uczniów i nauczycieli. Dzięki tej decyzji dziś, w tym trudnym dla systemu oświaty czasie, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu nie ma problemów z edukacją młodzieży oraz komunikacją na płaszczyźnie dyrekcja-nauczyciel-uczeń. Nie brakuje sprzętu komputerowego, a wszyscy uczniowie, niezależnie od statusu materialnego mogą bez przeszkód zdobywać wiedzę i są doskonale technicznie przygotowani do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.

Wirtualną uroczystość otworzył dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pan Damian Szcześniewski witając dyrektora Zespołu Szkół STO w Raciążu, pana Andrzeja Nzielskiego, koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pana Włodzimierza Kosiorka, wychowawcę klasy, pana Łukasza Palmowskiego, wszystkich obecnych przed internetowymi kamerkami nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów. W zakończeniu roku w sposób zdalny uczestniczyła również Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Bogumiła Bajkowska.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski przyznał, ze nie spodziewał się, że będzie musiał zegnać klasę trzecią w tak niecodziennych okolicznościach. Wspomniał o sympatycznej, kameralnej atmosferze panującej w liceum oraz zaznaczył, że gwarantem życiowego sukcesu jest operatywność, zaradność, odwaga i kreatywność, a nie tylko posiadanie wiedzy książkowej, którą w każdej chwili można uzupełnić. Zapewnił również licealistów, że wraz ze swoimi współpracownikami dołoży wszelkich starań, aby zdawalność tegorocznego egzaminu dojrzałości, mimo trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźli, była porównywalna do tej z minionych lat.

Dyrektor Andrzej Nizielski serdecznie podziękował dyrektorowi, panu Damianowi Szcześniewskiemu oraz  członkom Rady Pedagogicznej za dotychczasową, ciężką i niezwykle odpowiedzialną pracę, dzięki której mury szkoły opuszczają nowe osoby, odnosząc sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.

Następnie głos zabrał dyrektor-senior, pan Włodzimierz Kosiorek. Gorąco podziękował wychowawcy klasy trzeciej, panu Łukaszowi Palmowskiemu za jego ciężko pracę włożoną w proces kształtowania osobowości uczniów, a także rodzicom za pomoc i wsparcie w organizacji szkolnych imprez. Zaapelował do absolwentów o rozsądek i zachęcił ich do podejmowania trudu dalszego kształcenia, korzystania z pomocy uczących w szkole nauczycieli oraz oglądania programów telewizyjnych przygotowujących do tegorocznego egzaminu dojrzałości. Przypomniał, że warto jest skończyć maturę, która na pewno przyda się w życiu i życzył  wszystkim uczestnikom uroczystości sukcesów, spokoju, a przede wszystkim zdrowia.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie wychowawcy klasy trzeciej, pana Łukasza Palmowskiego, Wyraził on radość wynikającą z możliwości wspólnego spotkania ze swoimi uczniami. Podziękował dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji oraz rodzicom  za  udzielaną mu pomoc i wsparcie.  Absolwentom życzył realizacji życiowych planów i marzeń  oraz znalezienia ciekawej, satysfakcjonującej pracy. Zachęcił ich także do dalszego kształcenia w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu oraz przypomniał, że w Zespole Szkół STO w Raciążu pracują osoby życzliwe, do których można zawsze zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie.

Zgodnie z tradycją tegorocznych absolwentów pożegnał przedstawiciel klasy drugiej Damian Białecki dedykując im krótki utwór Marka Grechuty ,,Ocalić od zapomnienia”, którego mogli wspólnie wysłuchać. Ciepłymi słowami pożegnała ich także wychowawczyni klasy drugiej, pani Jolanta Wiśniewska, życząc im powodzenia i realizacji życiowych planów, ksiądz Łukasz Gach, przypominając, że czekają na nich zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz  nauczyciel wychowania fizycznego, pan Olgerd Wszałkowski, zachęcając ich do aktywności sportowej i dotleniania mózgu, co z pewnością przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników na maturze.

Pięknymi słowami pożegnała Radę Pedagogiczną przedstawicielka rodziców, pani Bogumiła Bajkowska:

W imieniu Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować dyrekcji Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu za zaufanie, cierpliwość i serdeczność oraz współdziałanie przy określaniu najważniejszych potrzeb szkoły. Dziękuję również nauczycielom za trzyletnią, owocną pracę z naszymi dziećmi i przygotowywanie ich do egzaminu maturalnego, szczególnie w tym trudnym czasie, jakim jest pandemia koronawirusa. Największe wyrazy uznania kieruję w stronę wychowawcy, który ze wszystkich sił mobilizował swoich podopiecznych do zdobywania nowej wiedzy, udzielając im niezbędnego wsparcia, gdy tylko zaistniała taka potrzeba. Na zakończenie pragnę życzyć wszystkim absolwentom i nauczycielom szczęścia, spełnienia marzeń, realizacji życiowych planów, a przede wszystkim zdrowia, które jak już zdążyliśmy się przekonać  jest najważniejszą wartością. Powodzenia!

            W imieniu klasy trzeciej dyrekcję i Radę Pedagogiczną pożegnała Martyna Matuszewicz. Zebrani usłyszeli między innymi:

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to dopiero początek naszej drogi przez życie w ciągu której spotka nas wiele przeszkód i niespodzianek. Życie to wielkie wyzwanie, dlatego trzeba być przygotowanym na wszystko, a jedyną trwałą wartością jest to co sobie wywalczymy i zdobędziemy ciężką pracą. To właśnie tę prawdę przez trzy lata pobytu w liceum próbowali wpoić nam nasi nauczyciele i wychowawca, za co im z całego serca dziękujemy. Droga Rado Pedagogiczna! Życzymy Państwu zadowolenia z włożonego w naszą edukację wysiłku. Serdecznie dziękujemy za okazywane nam każdego dnia wsparcie, za wszelką pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się w naszym życiu problemów oraz zapewnienie nam możliwości zdobywania nowej wiedzy i przygotowywania się do egzaminu maturalnego w tym trudnym czasie, jakim jest pandemia koronawirusa. Za wszelkie podejmowane przez Państwa działania jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W imieniu klasy trzeciej pragnę podziękować wszystkim tym, bez których nie udałoby nam się dotrwać do końca edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów: pana Andrzeja Nizielskiego i pana Damiana Szcześniewskiego oraz wychowawcy, pana Łukasza Palmowskiego.

To nie jedyne wystąpienie tego niezwykłego dnia. Dyrektor, pan Damian Szcześniewski podkreślił, że podczas nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu uczniowie zdobyli nowe doświadczenia, uczestnicząc w wycieczkach i wielu wyjazdach klasowych oraz zostali doskonale przygotowani do dorosłego życia. Przyznał, że mimo różnic zdań dali się poznać jako zgrana klasa i potrafili się świetnie zorganizować podczas balu studniówkowego.

W gronie najlepszych absolwentów znaleźli się:

Martyna Matuszewicz

Alicja Drzewiecka

Kamil Cichocki

Paulina Bajkowska

Szczególne podziękowania otrzymały również licealistki, które systematycznie uczestniczyły w zajęciach i mogą pochwalić się najwyższą frekwencją: Patrycja Antonowicz i Paulina Bajkowska.

Na zakończenie dyrektor, pan Damian Szcześniewski przypomniał, że świadectwa będzie można odbierać osobiście, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przybycia do szkoły.

Tegoroczne zdalne zakończenie roku z pewnością przejdzie do historii, jako niezwykle udane.