W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawieszono 12 marca. Do ostatniego dnia roku szkolnego realizowana była nauka zdalna.

            Nadszedł czas rozdania świadectw. Długo wyczekiwane przez dzieci i młodzież zakończenie, kojarzące się z nadejściem wakacji i pożegnaniem się z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki, przybrało inną formę i nie pozwoliło na świętowanie takie jak zwykle. Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, dyrektorzy przyjęli różne rozwiązania i formy przekazania świadectw.

            W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO dzień 26 czerwca też miał inny charakter niż do tej pory. Co roku na placu przed szkołą było gwarno i radośnie tym razem zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się w formie online. Przed kamerkami zgromadzili się dyrektorzy w osobach dyrektor Zespołu Szkół STO pan Andrzej Nizielski, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO pan Damian Szcześniewski, dyrektor senior pan Włodzimierz Kosiorek, uczniowie, rodzice, nauczyciele.

            Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11;30. Dyrektor Damian Szcześniewski powitał wszystkich i przekazał kilka słów by następnie oddać głos dyrektorowi Nizielskiemu, który podsumował rok szkolny, zwłaszcza okres zdalnego nauczania. Podkreślił, że w ponad 20 letniej historii szkoły nie było jeszcze takiego zakończenia ale jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że w naszej placówce dzięki temu, że od kilku lat korzystamy z dobrodziejstw technologicznych na szeroką skalę, możliwe było i sprawne nauczanie zdalne i w danej chwili zakończenie roku online. Na koniec pogratulował wszystkim uczniom i podziękował nauczycielom za ich pracę w mijającym roku szkolnym.

            W dalszej części zakończenia, dyrektor Szcześniewski przekazał dokładne informacje dotyczące wyników nauczania w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Pogratulował najlepszym tj. Damianowi Białeckiemu uczniowi kl. II, który uzyskał najlepszą średnią 5.33, Natalii Chojnackiej uczennicy kl. II, średnia ocen 5.22, uczennicom kl. I Wiktorii Tylczyńskiej ze średnią 5.07 oraz Wiktorii Nąć - średnia 4.80. Dodał, że Damian Białecki i Wiktoria Tylczyńska są kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyrektor poinformował o przewidzianych w miesiącu sierpniu egzaminach poprawkowych dla kilku uczniów. Następnie głos zabrała pani Jola Wiśniewska, nauczycielka historii w naszej szkole, która odczytała list od Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego pana Zbigniewa Puchalskiego.

            Na koniec do zgromadzonych przed kamerkami uczniów i rodziców zwrócił się dyrektor senior, Włodzimierz Kosiorek. Przekazał kilka mądrych rad na przyszłe lata nauki, pogratulował najlepszym uczniom a do tych, którzy osiągnęli słabsze wyniki zaapelował o większy wkład pracy w kolejnych latach edukacji.

            Ostatnią informacją jaka została podana była informacja dotycząca odbioru świadectw. I tak dyrektor Damian Szcześniewski poinformował, że w dniu 29 czerwca o godzinie 10.00 odebrać świadectwa będą mogły osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce. Zaproszenie zostało skierowane także do rodziców. Natomiast od wtorku od godziny 9.00 odbierać świadectwa mogą wszyscy uczniowie, którzy nie mają poprawek w sierpniu i uzyskali promocję do klasy wyższej.

            Spotkanie zakończył dyrektor Szcześniewski, który życzył wszystkim bezpiecznych i spokojnych wakacji.