Narodowe Czytanie jest polską akcją społeczną propagującą znajomość literatury narodowej, polegającą na publicznym odczytywaniu obszernych fragmentów dzieł. Została ona zapoczątkowana w 2012 roku przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej oraz najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w ,,Panu Tadeuszu” ostatni zajazd na Litwie.

            W czwartek 26 września 2019 roku o godz. 1200 w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu czytano fragmenty Nowel Polskich wybranych przez Parę Prezydencką. Prezentowane przed publicznością dzieła są tekstami, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”.

W ogólnopolską akcję włączyli się uczniowie raciąskiej szkoły podstawowej oraz liceów w tym młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO wraz z dyrektorem panem Damianem Szcześniewskim. Uczennice klasy pierwszej: Julia Bojanowska i Wiktoria Tylczyńska odczytały wybrane fragmenty Sawy z cyklu Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, natomiast dziewczęta z klasy drugiej: Alicja Pawlak i Maja Witkowska zaprezentowały nowelę Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza.