12 września uczniowie klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu wraz z dyrektorem, panem Damianem Szcześniewskim i opiekunami: wychowawczynią panią Martą Ciesielską, pedagogiem szkolnym, panią Ewą Szelągowską, nauczycielkami: panią Jolantą Wiśniewską i panią Urszulą Skierkowską, nauczycielem wspomagającym Marcinem Ciarkowskim oraz  koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, panem Włodzimierzem Kosiorkiem uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w gospodarstwie agroturystycznym ,,Przystanek Natura'' położonym w miejscowości Pólka Raciąż.

Młodzież pośród lasów, na łonie przyrody w beztroskiej atmosferze zawierała i zacieśniała nowe znajomości. Wspólne rozmowy, grill, pieczenie ziemniaków i kiełbasek oraz gra w piłkę nożną i siatkówkę bardzo zbliżyły do siebie uczniów.

Nie obyło się bez interesujących zabaw integracyjnych, podczas których licealiści z dwóch klas mogli dużo lepiej się poznać i dowiedzieć wielu nowych rzeczy na swój temat, na przykład dotyczących własnych zainteresowań i uzdolnień. Szybko wyłoniła się grupa uczniów pragnących uczestniczyć w zabawie pt,, zgadnij kim jestem”, w której wziął udział również dyrektor, pan Damian Szcześniewski. Na zakończenie uczniowie mieli zapisać na karteczce coś miłego na temat osoby z klasy, z którą jeszcze nigdy nie rozmawiali. Wszystkie zadania stawiane przed nimi wymagały dużego zaangażowania i umożliwiały rozwijanie umiejętności takich jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi i zapamiętywanie.

Spotkanie było bardzo ciekawą formą spędzenia czasu wolnego, sprzyjającą rozładowaniu negatywnych emocji oraz doskonałą okazją do bliższego poznania dyrekcji, części kadry pedagogicznej, nowej wychowawczyni i innych pracowników szkoły.

Młodzież spędzała miło czas na pogawędkach i spacerach po gospodarstwie agroturystycznym, podziwiała urokliwą okolicę, stawy, karmiła rybki oraz robiła sobie pamiątkowe zdjęcia. Nauczyciele mogli w tym czasie wymienić się wrażeniami i spostrzeżeniami na temat wychowanków.

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pan Damian Szcześniewski zwracając się do zgromadzonych podkreślił, że prowadzona przez niego szkoła jest inna niż wszystkie – przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów, nastawiona nie tylko na przekazywanie im niezbędnej wiedzy, lecz przede wszystkim na przygotowanie ich do dorosłego życia i uspołecznienie, nauczenie współpracy w każdej sytuacji. Licealistom uświadomiono, że w swojej szkole mogą zawsze liczyć na wsparcie i wyrozumiałość.

Moc atrakcji i wrażeń sprawiła, że czas mijał bardzo szybko i przyszła pora wracać do domów. Spotkanie integracyjne zorganizowano z inicjatywy wychowawczyni dwóch klas pierwszych, pani Marty Ciesielskiej, przy wsparciu innych nauczycieli i pracowników szkoły oraz za aprobatą dyrektora, pana Damiana Szcześniewskiego.