Jaką wybrać uczelnię i kierunek studiów, aby zdobyć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę? To dylematy z którymi każdego roku muszą zmierzyć się licealiści klas trzecich.

Decyzja dotycząca dalszej ścieżki edukacji może zaważyć na ich przyszłym życiu, dlatego przed jej podjęciem muszą się oni bardzo poważnie zastanowić.

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski chcąc ułatwić swoim uczniom dokonanie trafnego wyboru zaprosił do prowadzonej przez siebie placówki oświatowej przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Spotkanie z maturzystami odbyło się w kwietniu 2019 roku.

Goście zapoznali uczniów z ofertą edukacyjną szkoły wyższej wspominając o atrakcyjnych kierunkach kształcenia, wśród których wymienili: inżynierię środowiska, mechanikę i budowę maszyn, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatykę, ekonomię, rolnictwo, pedagogikę, pracę socjalną, elektronikę i telekomunikację, logistykę oraz pielęgniarstwo - kierunek medyczny. Licealistów poinformowano o atrakcyjnym systemie stypendialnym (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium naukowe, stypendium ministra) oraz płatnych praktykach zawodowych.

Na koniec spotkania maturzyści otrzymali informatory, aby mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną uczelni. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom PWSZ w Ciechanowie za odwiedziny w naszej szkole. Wizyta z pewnością przyniesie korzyść naszym uczniom pomagając w podjęciu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

Dla osób, które z różnych względów nie zdecydują się na kontynuowanie edukacji na studiach wyższych, a w szczególności dla tych nieposiadających matury ciekawą alternatywą jest kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Policealnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół STO w Raciążu. Od wielu lat wychodzi ona naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnego i krajowego runku pracy proponując absolwentom szkół średnich atrakcyjne kierunki kształcenia. Jednym z nich jest opiekun medyczny, po którego ukończeniu można znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, domach opieki i innych tego typu miejscach, których w naszym kraju systematycznie przybywa ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa.

Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej  STO w Raciążu mogą również podejmować pracę za granicą, co wiąże się z wysokimi zarobkami, a co za tym idzie podniesieniem ich statusu materialnego.

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu stwarza słuchaczom opiekuna medycznego możliwość odbycia praktyk zawodowych w specjalistycznym zakładzie opieki długoterminowej - Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach, gdzie pod czujnym okiem zespołu specjalistów uczą się oni właściwie zajmować osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, przez co są doskonale przygotowani do wykonywania przyszłej pracy.

W ramach realizacji podstawy programowej słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu uczestniczą w zajęciach praktycznych, które odbywają się na terenie szkoły w doskonale wyposażonej pracowni medycznej. Zdobyte dzięki temu umiejętności sprawiają, że z łatwością zdają oni egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie osiągając rewelacyjne wyniki i stają się wykwalifikowanym personelem medycznym.

Absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych nieposiadający średniego wykształcenia mogą pobierać naukę również na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie opiekun medyczny.

Od września 2019 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu planowane jest również otwarcie kursów kwalifikacyjnych w zawodach: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych oraz technik turystyki na obszarach wiejskich - absolwenci zdobędą uprawnienia rolnicze do pozyskiwania środków z Funduszów Unii Europejskiej na rozwój posiadanych gospodarstw, niezbędne do ubiegania się o premie dla młodych rolników między innymi na zakup ziemi, sprzętu rolniczego itp.