Dwudziestego dziewiątego marca 2019 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się spotkanie z młodzieżą z klasy pierwszej i drugiej dotyczące profilaktyki uzależnień.

Uczniów odwiedziła pani psycholog Anna Niesłuchowska. Podczas bardzo interesującej prelekcji wyjaśniła młodym ludziom, że palenie papierosów, zażywanie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych wiąże się z poważnymi konsekwencjami natury zdrowotnej, takimi jak nieodwracalne zmiany w biochemii mózgu oraz układzie nerwowym, który dojrzewa do dwudziestego pierwszego roku życia. Przestrzegła zgromadzonych przed sięganiem po szkodliwe substancje podkreślając, że proces uzależnienia u młodych ludzi przebiega niezwykle szybko.

Pani psycholog poinformowała licealistów, że uzależnić można się także od niektórych zachowań, stąd też istnieją uzależnienia, takie jak: uzależnienie od korzystania z telefonu, komputera, Internetu, robienia zakupów, pracy i wiele, wiele innych. Zwracając się do uczniów wymieniła objawy świadczące o uzależnieniu od alkoholu, wśród których wymieniła: niechęć do odstawienia zażywanej substancji, utratę kontroli, głód alkoholowy, zmianę tolerancji na zażywana truciznę.

Podczas spotkania profilaktycznego pani psycholog zapoznała licealistów z najważniejszymi pojęciami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, takimi jak:zaprzeczenie, racjonalizacja, koloryzacja, projekcja, alkoholowy zespół abstynencyjny, paranoja alkoholowa itp. Wspomniała także, że istnieje wiele instytucji, które udzielają pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, takich jak grupy samopomocowe lub też komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaznaczyła, że osoby uzależnione od alkoholu mogą uczestniczyć w mitingach anonimowych alkoholików, terapiach odwykowych, a jeżeli same nie chcą rozpocząć leczenia mogą zostać skierowane na leczenie przymusowe. W czasie dyskusji uczniowie mogli zadawać pytania, by zaspokoić własną ciekawość i rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące poruszanego tematu.

Spotkanie było jednym  z działań profilaktycznych organizowanych w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu z inicjatywy dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego.