1 kwietnia 2019 roku uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu odwiedził prezes prężnie rozwijającego się Banku Spółdzielczego w Raciążu, pan Piotr Pniewski.

Podczas spotkania przedstawił zgromadzonym najważniejsze informacje na temat produktów bankowych, kart płatniczych (kredytowych i debetowych), rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, lokat oraz ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

Uczniowie poznali wymagania, które należy spełnić aby założyć bank, rodzaje banków, ich formę organizacyjną, różnice pomiędzy spółdzielnią, a spółką akcyjną, zadania Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasady zakładania kont i brania kredytów.

Prezes Banku Spółdzielczego w Raciążu przestrzegł uczniów przed lokowaniem pieniędzy w instytucjach finansowych nienależących do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominał aferę Amber Gold, która doprowadziła do utraty przez klientów wspomnianego parabanku oszczędności całego życia oraz wyjaśnił mechanizm powstawania tzw. piramidy finansowej. Zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwo wpadnięcia w pętlę zadłużenia oraz ryzyko podejmowane przez osoby korzystające z usług firm pożyczkowych.

W trakcie interesującego wykładu uczniom przypomniano, że należy dokładnie czytać wszelkie umowy, w tym także umowy kredytowe, gdyż kredyt jest łatwo wziąć, a dużo trudniej spłacić. Prezes Banku Spółdzielczego w Raciążu, pan Piotr Pniewski apelował do licealistów o rozsądek podkreślając, że tego typu decyzje podejmowane są na dłuższy czas i należy brać pod uwagę zmienne koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Uczniowie w bardziej przystępny sposób przyswoili wiedzę z podstaw przedsiębiorczości, którą z pewnością wykorzystają w dorosłym życiu. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przypomnieć im o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej - obsługiwania własnych kont.

Pan prezes wspomniał o możliwości dysponowania posiadanymi środkami pieniężnymi i przeprowadzania operacji finansowych za pośrednictwem tabletów, komputerów i telefonów komórkowych sugerując jednocześnie uczniom zaopatrzenie się w programy antywirusowe i dbanie o bezpieczeństwo posiadanych w banku środków. Zaznaczył przy tym, że współczesne banki mają bardzo dobrze rozwinięte systemy zabezpieczeń, które trudno jest złamać, dlatego też przestępcom dużo łatwiej jest okraść klienta niż bank.

Jako ciekawostkę prezes, pan Piotr Pniewski dodał, że w Banku Spółdzielczym w Raciążu doszło do dwóch napadów i jednego włamania przypominając, że w takiej sytuacji najważniejsze jest zawsze zdrowie pracowników i klientów, a na drugim miejscu zgromadzone w sejfie pieniądze, które zawsze są ubezpieczone na wypadek kradzieży.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, pana Łukasza Palmowskiego przy wsparciu dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego.