1 marca 2019 roku pan Damian Szcześniewski, pani Jolanta Wiśniewska i pani Justyna Jaraczewska wraz z uczennicami z trzeciej klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Angeliką Sikorską i Paulą Domańska uczestniczyli w XVIII Targach Edukacyjnych.

Odbyły się one w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym w Płońsku pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”.

Wyjazd był doskonałą okazją by licealistki mogły zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych oraz porozmawiać z ich przedstawicielami w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły średniej. Uczennice dowiedziały się również jak rozpocząć studia na wybranym przez siebie kierunku oraz z jakich udogodnień mogą korzystać studenci. Otrzymały także informatory z poszczególnych szkół, by móc łatwiej wybrać tą wymarzoną.

Udział w targach dał możliwość zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół STO w Raciążu. Licealistki rozdawały ulotki oraz zapoznawały uczestników wydarzenia z najważniejszymi informacjami na temat Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu. Dziewczyny wyjaśniały zainteresowanym, że w liceum młodzieżowym od nowego roku szkolnego planowane jest otwarcie dwóch pierwszych klas licealnych dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych oraz gimnazjów przypominając, że w liceum mogą pobierać naukę również osoby z niepełnosprawnością, którym zapewniona jest pomoc psychologiczno -pedagogiczna i zajęcia wyrównawcze.

 Uczennice poinformowały także zainteresowanych o bardzo szerokiej ofercie proponowanej przez Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu, w której aktualnie pobierają naukę absolwenci szkół średnich w zawodach: technik turystyki wiejskiej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych. Zaznaczyły także, że w szkole policealnej mogą uczyć się również absolwenci szkół zawodowych, podstawowych, a także gimnazjów uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie opiekun medyczny.

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu biorący udział w targach edukacyjnych mogli poznać wielu interesujących ludzi, nawiązać nowe kontakty oraz wymienić się przydatnymi informacjami na temat nowoczesnej edukacji. Licealistki obejrzały różne, ciekawe pokazy i prezentacje, dowiedziały się w jaki sposób dokonać wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poznały lokalny rynek pracy.

Współorganizatorami XVIII Targów Edukacyjnych były następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - filia w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie.