3 grudnia 2018 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się spotkanie z panią Anną Magnuszewską – Rzecznikiem Praw Konsumenta ze Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Uczniowie mogli zaspokoić swoją ciekawość i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Dzięki temu pogłębili posiadaną wiedzę. Jest to bardzo ważne. W przyszłości będą potrafili dochodzić swoich praw w sporach z nieuczciwymi sprzedawcami i przedsiębiorcami i nie dadzą się oszukać.

W czasie spotkania licealistów zapoznano z wieloma bardzo interesującymi zagadnieniami. Pani rzecznik wyjaśniła im między innymi, czym jest umowa konsumencka, jakie towary podlegają gwarancji i co zrobić, gdy produkt nie jest zgodny z umową. Uczniowie poznali sposoby reklamowania towaru: reklamację z tytułu rękojmi i gwarancji, formy oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, a także problemy wynikające z zawierania umów na odległość.

Uczniów zachęcono do dokładnego zapoznawania się z warunkami zawieranych umów oraz przypomniano im, że nieznajomość prawa działa nie tylko na niekorzyść konsumenta, ale także przedsiębiorcy i przypomniano im, że przekroczenie przez niego terminu odrzucenia reklamacji towaru uznawane jest za jej uznanie, nawet jeśli była ona bezzasadna.

Rzecznik praw konsumenta, pani Anna Magnuszewska poinformowała licealistów o prawach konsumentów w sytuacji zakupu wadliwego towaru, zaznaczając, że robiąc zakupy przez Internet należy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą oszustwa. Przypomniała, że najbezpieczniej jest dokonywać płatności przy odbiorze przesyłki, po dokładnym obejrzeniu, czy przedmiot zakupu nie posiada żadnych widocznych wad.

W czasie spotkania uczniowie zdobyli nową wiedzę w zakresie praw konsumentów. Dowiedzieli się oni, że 3 grudnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zakazujące blokowania geograficznego przez sklepy internetowe. Licealistom wyjaśniono, że dzięki temu każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł swobodnie robić zakupy w wybranym przez siebie sklepie na warunkach handlowych tam oferowanych, co zapobiegnie dyskryminacji.

Miłym akcentem kończącym spotkanie było uroczyste wręczenie pani rzecznik kwiatów, przez uczniów klasy pierwszej: Maję Turowską i Damiana Białeckiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, pana Łukasza Palmowskiego.