Uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości rozpoczęły się już w piątek 9 listopada, kiedy młodzież, nauczyciele i pozostali pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu wspólnie odśpiewali cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Włączyli się w ten sposób w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Punktualnie o godz. 1111 wszyscy odświętnie ubrani zebrali się na placu przed budynkiem szkoły. W rękach trzymali biało-czerwone flagi oraz czerwone balony, a do ubrań mieli przypięte kotyliony.

Od piątku we wszystkich klasach na lekcjach historii licealiści oglądali prezentacje dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości oraz filmy poświecone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a także słuchali różnych ciekawych, tematycznych opowieści. W klasie pierwszej umieszczono najważniejsze informacje dotyczące hymnu polskiego ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

13 listopada 2018 roku o godz.1100  w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbył się uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięli w nim udział: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Włodzimierz Kosiorek, nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych klas.

Patriotyczny charakter uroczystości nadało uroczyste, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. W podniosły nastrój wprawiły zgromadzonych stroje wojskowe, białe i czerwone balony, flagi oraz plakat przedstawiający postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie w bardzo przystępny sposób przedstawili najważniejsze informacje dotyczące święta niepodległości przypominając czasy zaborów i losy narodu polskiego walczącego w powstaniach: kościuszkowskim, listopadowym, krakowskim i styczniowym kończąc na 1918 roku. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę.

Akademia zmuszała do refleksji nad losami kraju dostarczając zgromadzonym wielu pięknych wrażeń estetycznych. Na zakończenie, pan dyrektor Andrzej Nizielski serdecznie podziękował nauczycielce historii, pani Jolancie Wiśniewskiej i młodzieży z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej za przygotowanie wzruszającego wystąpienia.