Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

Józef Piłsudski

 

11 listopada 2018 roku świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już o godzinie 1110 widać było gromadzących się przed urzędem przedstawicieli władz miejskich i powiatowych: urzędników, nauczycieli, kierowników jednostek administracyjnych oraz pozostałych mieszkańców Raciąża. Wśród zebranych nie zabrakło reprezentacji Zespołu Szkół STO w Raciążu: dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka oraz pracownika szkoły, pana Marcina Ciarkowskiego. Wraz z pocztami sztandarowymi, przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej wszyscy pomaszerowali do parafialnego kościoła.

Podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny wierni mogli obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Raciążu. Wystąpienie młodzieży było okazją do refleksji nad losami kraju, zastanowienia nad tym, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze. Przypomniano czasy rozbiorów i trwającą sto dwadzieścia trzy lata walkę o odzyskanie niepodległości.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Pamięci Narodowej usytuowany przed Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Na wstępie pani Anna Mika powitała Burmistrza Miasta Raciąż, pana Mariusza Godlewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Andrzeja Staniszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy, pana Jarosława Jaworskiego, starostę powiatu płońskiego, pana Andrzeja Stolpę, księdza proboszcza Wiesława Kosińskiego, komendanta Komisariatu Policji w Raciążu, pana Andrzeja Mikołajewskiego, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, pana Jarosława Krupińskiego, dyrektorów i kierowników jednostek miejskich i gminnych, przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i związków oraz wszystkich mieszkańców Raciąża.

Zwracając się do zgromadzonych, pani Anna Mika wspomniała, że 11 listopada 1918 roku był dniem szczególnym, gdyż wtedy właśnie po 123 latach Polska powróciła na mapy świata. Przypomniała także, że stało się to między innymi za sprawą wielkich polskich patriotów, pisarzy takich jak chociażby: Sienkiewicz, Konopnicka, Orzeszkowa, Prus, dzięki których twórczości Polska nie zginęła z serc narodu polskiego.

W swoim wystąpieniu pani Anna Mika nadmieniła, że niepodległość odzyskana z tak wielkim poświęceniem powinna być źródłem dumy dla każdego Polaka, a dzień 11 listopada powinien być dniem radosnym i wyjątkowym traktowanym jako dzień ponownych narodzin państwa polskiego. Zgromadzonym przypomniano cząstkę historii zwracając uwagę na fakt, że zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie rozpoczynający I wojnę światową był jednocześnie ogromną szansą dla naszego kraju, gdyż doprowadził do zmiany układu sił w Europie i przyczynił się spełnienia marzeń Polaków wychowanych pod zaborami, którzy wreszcie mogli cieszyć się wolną Polską.

Kolejnym punktem programu było przemówienie Burmistrza Miasta Raciąż, pana Mariusza Godlewskiego. Przypomniał on zgromadzonym, że 11 listopada był dniem wymarzonym, wymodlonym przez wiele pokoleń Polaków, których przodkowie ginęli w powstaniach, umierali w więzieniach zaborców, byli wywożeni na Syberię i poniewierani.

Włodarz Raciąża wspomniał także o polskich patriotach, którzy nie bacząc na konsekwencje na wiele sposobów podejmowali walkę o niepodległość. Zaliczył do nich: Tadeusza Kościuszkę, Henryka Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego, Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego, Joachima Lelewela, Adama Czartoryskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana, Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Ludwika Mierosławskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Józefa Hallera, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.

Burmistrz Miasta Raciąż, pan Mariusz Godlewski zaapelował do zgromadzonych, aby pamiętali o wielkich Polakach, którzy w imię niepodległości poświecili życie zamieniając marzenia w rzeczywistość. Podkreślił także, że Bóg, honor, Ojczyzna to hasła jednoczące i budujące polską świadomość, zaznaczając jednocześnie, że elementem polskiej tożsamości jest rzymskie prawo, grecka filozofia i europejska nauka.

W czasie swojego przemówienia Burmistrz Miasta Raciąż, pan Mariusz Godlewski wspomniał, że jako Polacy powinniśmy umieć współpracować w ramach Unii Europejskiej z naszymi parterami, aby budować silny i demokratyczny kraj, pamiętając zarazem o tym, ile wysiłku i ofiar kosztowało minione pokolenia dojście do niepodległości. Na zakończenie życzył wszystkim radosnego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a Ojczyźnie Polsce nie stu, a tysiąca lat rozwoju, z którego każdy obywatel będzie mógł czerpać owoce.

Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej delegacje złożyły kwiaty oddając hołd poległym za wolność i demokrację.

Pamiętajmy, że Święto Niepodległości to dzień miłości do ojczyzny i szacunku do przodków, milionów Polaków, bohaterów narodowych, patriotów! Coś, co kiedyś wydawało się nierealne, dziś jest rzeczywistością. Żyjemy w wolnym kraju. Wydawałoby się, że państwo, którego obywatele doświadczyli, tak wielu cierpień, nie będzie w stanie podnieść się z upadku. Udało się jednak! Nie pozwólmy, żeby historia powtórzyła się po raz kolejny! Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych dzieci! Nie zapominajmy! Los państwa leży w naszych rękach!