14 stycznia 2018 roku odbyła się coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo – medialna o charakterze charytatywnym, zwana Wielkim Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jest on najbardziej znaną formą działalności fundacji założonej przez Jurka Owsiaka, której celem jest ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna. W tym roku zbierano pieniądze „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Na terenie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu zebrano 359,94 zł. Do akcji włączyła się dyrekcja szkoły, uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał dyrektor, pan Andrzej Nizielski, który bardzo chętnie wspiera tego typu akcje. Opiekunem skarbony był pan Marcin Ciarkowski. Po zakończeniu zbiórki zaniósł puszkę kwestorską do siedziby Sztabu - Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. Towarzyszyła mu nauczycielka języka angielskiego, pani Urszula Skierkowska.

Dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy zaangażowali się w pomoc chorym dzieciom