Dzięki podpisanemu porozumieniu  dnia 1 lipca 2020 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół STO w Raciążu pana Andrzeja Nizielskiego, Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu pana Damiana Szcześniewskiego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce pana płk. Roberta Ciesielskiego, w Raciążu powstaje pierwsza, historyczna klasa mundurowa w SLO.