Zwolniło się jedno miejsce do klasy I w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu . Do 25 sierpnia można złożyć podanie (osobiście w szkole). O przyjęciu zadecydują wyniki na świadectwie (w tym w szczególności zachowanie) oraz przebieg rozmowy z dyrektorem.