W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu egzamin maturalny wypadł bardzo dobrze. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 25 osób, z czego 19 osób otrzymało świadectwo maturalne, co daje nam zdawalność na poziomie  76 %. Wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych przedstawiają się następująco:

· Język polski zdało 25 osób (100 %)

· Matematyka zdało 16 osób (64 %)

· Język angielski zdało  21 osób (84 %)

Wyniki są efektem zwiększonej liczby godzin przygotowujących do matury za które nasi uczniowie nie ponoszą żadnych opłat.