3 grudnia 2018 roku w Podstawowej Szkole Specjalnej ,,Odzyskać Radość” obchodzono Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Dla dzieci przygotowano moc atrakcji: teatrzyk cieni, prezentację multimedialną oraz słodki poczęstunek.

W uroczystości wzięły udział uczennice z klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Alicja Karwowska i Maja Turowska wraz z nauczycielem, panem Łukaszem Palmowskim.

Maja Turowska odczytała okolicznościowe przemówienie na temat niepełnosprawności. Zwracając się do zgromadzonych przypomniała, że osoby niepełnosprawne nie potrzebują litości, lecz oczekują od reszty społeczeństwa większego zrozumienia, życzliwości, a przede wszystkim naturalnego traktowania w codziennych kontaktach, tak aby nie czuły się samotne i zagubione, lecz miały wyższe poczucie własnej wartości, przydatności i użyteczności społecznej.

Podczas swojego wystąpienia licealistka zwróciła także uwagę na trudną sytuację dzieci niepełnosprawnych z Centrum Medycznego Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach, które borykają się z bardzo poważnymi schorzeniami: zespołem Downa, alkoholowym zespołem płodowym, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz wieloma, wieloma innymi. Uczennica podkreśliła, że z powodu posiadanych dysfunkcji należy stwarzać im idealne warunki do życia i rozwoju, tak aby miały ono szanse na godne życie i pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Na zakończenie wszystkie niepełnosprawne dzieci i ich opiekunowie usłyszeli między innymi:

Korzystając z nadarzającej się okazji pragniemy przypomnieć, że życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Warto więc pomagać! Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych składamy wszystkim dzieciom serdeczne życzenia. Wszelkiej pomyślności zdrowia, wiele radości i uśmiechu na każdy kolejny dzień. Życzymy również wytrwałości w chorobie oraz siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Gorące słowa uznania składamy również na ręce opiekunów, którzy tak samo jak ich podopieczni stawiają czoła przeciwnościom losu.

Po części oficjalnej licealistki miały okazję pobawić się z dziećmi dostarczając im w ten sposób wiele radości, a następnie wraz z opiekunem w dobrych humorach wróciły do szkoły.