Kogo nazywamy konsumentem? Czym jest umowa konsumencka i jak się ją zawiera? W jakim celu został powołany do istnienia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Co zrobić, gdy produkt nie jest zgodny z umową? Jakie towary podlegają gwarancji?

Na te i inne pytania szczegółowych odpowiedzi udzieliła, pani Anna Magnuszewska – Rzecznik Praw Konsumenta ze Starostwa Powiatowego w Płońsku. Spotkanie odbyło się 9.01.2018 roku w klasie pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.

Licealiści dowiedzieli sięna czym polega ochrona praw i interesów konsumentów w sporze z przedsiębiorcami. Poznali oni formy, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, różnice pomiędzy gwarancją, a niezgodnością towaru z umową, problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem,uprawnienia konsumentaprzed i po dokonaniu transakcji kupna – sprzedaży, jak również dwa sposoby reklamowania towaru: reklamację z tytułu rękojmi i gwarancji. Uczniów zachęcono do wnikliwego czytania karty gwarancyjnej, dokładnego zapoznawania się z warunkami zawieranych umów oraz przypomniano im, że nieznajomość prawa działa na niekorzyść klienta.

 

Rzecznik praw konsumenta, pani Anna Magnuszewska poinformowała licealistów o prawach konsumentów w sytuacji zakupu wadliwego towaru oraz zachęciła ich do dokładnego czytania regulaminów dostaw. Miłym akcentem kończącym spotkanie było uroczyste wręczenie jej  kwiatów, przez ucznia klasy pierwszej Arkadiusza Dobiesa.

Bardzo ciekawa lekcja sprawiła, że uczniowie poznali zagadnienia z zakresu praw konsumenta, Dzięki temu, że zostały one przekazane w bardzo przystępny sposób na pewno na dłużej zostaną w ich pamięci.

 Spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, pana Łukasza Palmowskiego.     

            Dziękujemy Pani Annie Magnuszewskiej - Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie bardzo  interesującej  prelekcji na temat praw konsumenta.