Jak poinformował wczoraj minister edukacji Dariusz Piontkowski, od czwartku, 12 marca, we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce nie będą odbywać się żadne zajęcia przez okres minimum 14 dni. Taka decyzja zapadła w związku z epidemią koronawirusa na świecie i kolejnych potwierdzonych przypadkach w Polsce.
Jednak jak podkreślił minister, nie jest to czas ferii, a czas odpowiedzialności w szerokim tego słowa znaczeniu.
Dlatego w naszej szkole my nauczyciele bierzemy także odpowiedzialność za edukację naszych uczniów w tym okresie. Zajęcia zostały odwołane, ale dzięki temu, że nasza placówka wdrożyła w roku 2015 tablety dla uczniów i nauczycieli, nauka będzie możliwa poprzez e-learning.
Tablety uczniów wyposażone są w komplet e-podręczników (do wszystkich przedmiotów dla wszystkim klas), ćwiczeń, bibliotekę lektur do języka polskiego a także filmotekę. Wszelkie materiały niezbędne do nauki są udostępniane na bieżąco przez wszystkich nauczycieli.
E-learnig jest formą kursu indywidualnego, w związku z czym, nauczyciel danego przedmiotu nadzoruje naukę każdego ucznia z osobna, co w realiach szkoły tradycyjnej, jest znacznie utrudnione. Uczniowie i nauczyciele posiadają konta szkolne także wymiana wiadomości, materiałów dydaktycznych, a także możliwość sprawdzenia wiedzy jest w pełni możliwa. Dzięki tej formie uczniowie klasy III będą mieli możliwość powtarzania materiału do matury pod kierunkiem nauczycieli przez ten okres 14 dni. Żadne kwestie nie zostaną pominięte. Pozostali uczniowie będą realizować zagadnienia w oparciu o podstawę programową. Także ten czas 14 dni będzie dla nas czasem intensywnej pracy, a dzięki e-learningowi właśnie w warunkach domowych i przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności. Jako nauczyciele potwierdzamy w pełni gotowość do pracy.