30 sierpnia 2019 roku zaczął się nowy etap w historii Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Nauczyciel matematyki i informatyki, inicjator wprowadzenia w szkole nowoczesnych metod nauczania oraz wielu nowinek technologicznych, Damian Szcześniewski został powołany na stanowisko dyrektora zastępując zasłużonego, dotychczasowego dyrektora Włodzimierza Kosiorka.

Czas ogólnopolskiej kwarantanny pokazał, że młody dyrektor doskonale sprawdza się w nowej roli, kontynuuje technologiczne zmiany zapoczątkowane przez dyrektora Zespołu Szkół STO w Raciążu Andrzeja Nizielskiego, a prowadzona przez niego szkoła z pewnością wyprzeda swoją epokę i jest jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w delegaturze ciechanowskiej.

Zaistniała sytuacja epidemiologiczna jest delikatnie mówiąc niekomfortowa dla polskiego systemu oświaty, ale dzięki nowoczesnemu, zdalnemu kształceniu wprowadzonemu w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu, nauka odbywa się bez większych trudności, a szkoła funkcjonuje normalnie. We wspomnianej placówce, już od wielu lat podejmowane były działania, aby przyszłe pokolenia mogły nazwać ją szkołą przyszłości. Teraz to się opłaciło i przynosi efekty. Procesu edukacji młodzieży nie zakłócił nawet wirus, a licealiści mogą w spokoju we własnych domach, przed ekranami tabletów zdobywać nową wiedzę i przygotowywać się do egzaminu dojrzałości będąc w stałym kontakcie z nauczycielami. Takie rozwiązanie technologiczne możliwe jest tylko w najlepszych szkołach, których nauczyciele i uczniowie przygotowani są do nauki, pracy i funkcjonowania w XXI wieku i doskonale zdają sobie sprawę, że współczesna edukacja nie powinna stać w opozycji do cyfrowego świata, w którym na co dzień wszyscy funkcjonujemy.

Ustawa o nauczaniu zdalnym, która mrozi krew w żyłach wielu dyrektorom placówek oświatowych, pedagogom oraz rodzicom nie wywarła większego wrażenia na dyrekcji i pracownikach Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Stosowanie nowoczesnych technologii, komputerów i Internetu w procesie kształcenia jest dla nich czymś powszechnym, czymś co wykorzystują w codziennej pracy. Nie muszą się również martwić brakiem sprzętu komputerowego, gdyż jest go pod dostatkiem.

Plusem edukacji w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu jest także to, że żaden z uczniów, niezależnie z jakiej pochodzi rodziny ma jednakowy dostęp do wiedzy. Wszyscy są wyposażeni w tablety, które każdego dnia wykorzystują do nauki w domu i by brać udział w zajęciach w ramach wirtualnej szkoły. Dzięki temu nie ma podziałów na biednych i bogatych, nie ma dyskryminacji, każdy ma taki sam tablet i takie same możliwości, co często nie jest możliwe w innych placówkach oświatowych.

Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu stworzyła licealistom idealne warunki i możliwości rozwoju, z czego jest naprawdę bardzo dumna. Zdalny sposób kształcenia za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych technologii nie wzbudza żadnego stresu, a szkoła jest doskonale przygotowana do nauczania on-line.

Na cyfrową zmianę, która aktualnie stała się wręcz koniecznością przygotowujemy się już od wielu lat. Dla nas nie jest to rewolucja, tak jak traktuje ją większość szkół, lecz raczej ewolucja, kolejny etap na drodze do rozwoju naszej szkoły, naszych nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Sytuacja kryzysowa uświadomiła mi jeszcze bardziej, jak świetnym posunięciem był zakup w 2015 roku tabletów dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz wypożyczenie ich do użytku domowego. W obecnej chwili podjętą przed laty decyzję można śmiało nazwać strzałem w dziesiątkę. Bez tabletów jakość edukacji byłaby aktualnie znacznie niższa, jeśli w ogóle możliwa. Nauczanie w naszej szkole nie jest fikcją, lecz realnym przekazywaniem niezbędnej wiedzy zgodnie z obowiązującą podstawą programową w ramach danego przedmiotu. Stworzyliśmy licealistom idealne warunki i możliwości rozwoju, jesteśmy z tego powodu szczęśliwi - mówi dyrektor Damian Szcześniewski

Nauczyciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu na swoich lekcjach systematycznie wykorzystują nowinki technologiczne pozwalające przyswoić przewidziane w programie nauczania treści kształcenia, śledząc omawiane zagadnienia na monitorach własnych tabletów. Za ich pośrednictwem można bez większych trudności korzystać z internetowych słowników, filmów edukacyjnych, map interaktywnych. Uczniowie mają bardzo szeroki dostęp do wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki i z chęcią rozwiązują ćwiczenia on-line. Dużo chętniej biorą udział w lekcjach, na co ogromny wpływ ma nowoczesne podejście do nauczania i możliwość korzystania ze zdobyczy współczesnej techniki. Ogromną rolę w powodzeniu stosowania tabletu i Internetu w procesie edukacyjnym młodzieży odgrywa walor „nowości”. Tablet wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, pobudza zainteresowanie nauką oraz jest formą zachęty do aktywności własnej.

Dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprawia, że nauczyciele mogą tworzyć i przetwarzać różnorodne materiały cyfrowe: teksty, zdjęcia, obrazy, filmy, co jest jednym ze sposobów na generowanie ciekawych pomocy naukowych oraz uatrakcyjnienie procesu edukacji. W zależności od stawianych sobie celów wykorzystują różnorakie narzędzia. Aplikacja Classroom to bezpłatna usługa dla osób korzystających z osobistego konta Google. Ułatwia ona komunikację w szkole i poza nią, a także pomaga w tworzeniu zajęć, rozsyłaniu zadań, ogólnie mówiąc organizowaniu pracy własnej i innych.

Nauczyciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu bardzo szybko tworzą zadania dla swoich uczniów i sprawnie przekazują własne uwagi w ramach omawianych zagadnień. Mogą oni szybko sprawdzać, kto skończył już pracę, a kto wymaga jeszcze pomocy. Licealiści wykonują i oddają gotowe zadania, kontaktują się bezpośrednio z nauczycielami i kolegami. Na języku polskim, za pomocą kamerki internetowej nauczyciel może zobaczyć swoich uczniów, zadaje im pytania, omawia oddane prace, sposób ich oceniania, wskazuje błędy i udziela niezbędnych wskazówek. To z pewnością nie byłoby możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której korzysta jeszcze wiele szkół w naszym kraju.

Młoda i ambitna nauczycielka matematyki, pani Sylwia Piwońska tak oto opowiada o swojej pracy i wyzwaniach edukacyjnych, z którymi musiała się zmierzyć:

Podczas prowadzenia wirtualnych lekcji korzystam z aplikacji Google Classroom. Każda klasa ma utworzoną swoją grupę, np. matematyka klasa I b. Zajęcia rozpoczynam wysyłając licealistom link, aby dołączyli do rozmowy. Korzystając z aplikacji mogę udostępniać im różnorodne materiały edukacyjne, typu prezentacje czy też filmiki. Uczniowie wysyłają mi również pracę domową. Za pośrednictwem aplikacji Meet odbywają się lekcje on- line. Widzimy się nawzajem z uczniami, dzięki zastosowaniu internetowych kamerek. Udostępniam im swój ekran dzięki czemu mogą zobaczyć wszystko to, co mam im do przekazania. Bardzo pomocnym narzędziem technologicznym jest moim zdaniem tablet graficzny, prościej mówiąc urządzenie zastępujące tablicę lekcyjną, coś w rodzaju wirtualnej tablicy. Zapisane na niej informacje widzą wszyscy uczniowie. Przy pomocy aplikacji można także zadawać uczniom pytania, odpytywać ich indywidualnie i stawiać im oceny. Chcąc to zrobić proszę konkretnego licealistę, by włączył swój mikrofon (normalnie są one wyłączone) i mogę z nim przeprowadzić rozmowę. Podczas prowadzenia lekcji korzystam również ze słuchawek. Przyznam szczerze, że taki rodzaj zajęć bardzo mi się podoba. Jestem wręcz zafascynowana nowinkami technologicznymi i możliwościami Internetu. Nagrywam nawet własne filmiki dla uczniów, tłumaczę im jak mogą rozwiązać zadanie, z którym mieli problem. Jest to bardzo fascynująca praca.

Wprowadzenie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu zdalnego kształcenia sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy między uczniami i nauczycielami. Nowy pomysł na edukację uczynił naukę ciekawszą, bardziej przydatną i dał szansę rozwoju i lepszego startu w dorosłe życie licealistom z niewielkich miejscowości, takich jak Raciąż oraz okolicznych wiosek, którzy tak jak ich rówieśnicy z wielkich aglomeracji mają takie samo prawo do nauki na najwyższym poziomie. Nie ma przecież nic cenniejszego, niż dobro dzieci i zapewnienie im jak najlepszej przyszłości.