Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu informuje, że na dzień dzisiejszy utworzone zostaną trzy oddziały w roku szkolnym 2019/2020: dwa po 8-ej klasie szkoły podstawowej i jedna po szkole gimnazjalnej. Warunkiem jest, dostarczenie wymaganych dokumentów przez wszystkich kandydatów, którzy złożyli podania

Prosimy o składanie dokumentów w środę w godzinach 11 - 16 oraz w piątek w godzinach 8 - 16. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.