29.10.2020 r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu, miało miejsce miłe wydarzenie dla nauczycieli szkoły. Przyznane zostały zaległe tytuły Nauczyciela Roku w SLO STO w Raciążu.

         Ze względu na pandemię, nie była możliwa organizacja tego wydarzenia w sposób tradycyjny. Jednak w obecności wyróżnionych nauczycieli oraz pozostałych członków kadry pedagogicznej, obecnych w sposób zdalny, dyrektorzy Pan Andrzej Nizielski oraz Pan Damian Szcześniewski złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania za ciężki i szczególny rok pracy: Pani Marcie Ciesielskiej, Pani Annie Wichowskiej – Szcześniewskiej, Pani Bożenie Wesołowskiej - Liberackiej oraz Pani Jolancie Wiśniewskiej.

         Nauczycielki wykazały się szczególnym zaangażowaniem podczas nauczania zdalnego, organizację imprez szkolnych oraz edukację i wychowanie naszej młodzieży. Panie są zaprzeczeniem stereotypu nauczyciela, który przychodzi na 45 minut lekcji i kończy pracę.

         Przygotowanie takich wydarzeń jak Akademia z okazji Dnia 11 listopada  pod przewodnictwem Pani Marty i Pani Bożeny, czy Mikołajki dla przedszkola miejskiego pod przewodnictwem Pani Jolanty Wiśniewską wymagały poświęcenia czasu prywatnego. Wciąż powiększająca się baza multimedialnych materiałów dla uczniów również pokazuje, że nasi nauczyciele podczas nauki zdalnej, muszą wykazać się większym zaangażowaniem i poświęcić więcej czasu na pracę, niż miało to miejsce w „normalnych” warunkach. Za to wszystko serdeczne podziękowania od całej społeczności szkolnej.

         Na koniec krótkiego podziękowania przez dyrektora Damiana Szcześniewskiego, miał miejsce również miły akcent, skierowany od Burmistrza Miasta Raciąża, Pana Mariusza Godlewskiego, który telefonicznie skontaktował się ze szkołą i dzięki zestawowi głośnomówiącemu osobiście złożył gratulacje
i życzył dalszej owocnej pracy.