Dobry nauczyciel, jak aforysta,

nie poniża i nie krzyczy,

a zapraszając do refleksji

nie traci poczucia realizmu i optymizmu

 

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu!  

                      

Jest w kalendarzu polskich świąt dzień wyjątkowy – dzień poświęcony na podziękowania ludziom, w których ręce oddaliśmy przyszłość całego Narodu. Święto Nauczycieli i wszystkich pracowników polskiej oświaty jest okazją, by złożyć wyrazy wdzięczności i uznania osobom, które wykonują zawód niezwykły i wyjątkowo odpowiedzialny, kształtują umysły i charaktery uczniów, wzbogacają ich wiedzę, rozwijają umiejętności oraz budują przyszłość i nadzieję na lepsze jutro. 

Dzień Edukacji Narodowej łączy nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych i uczniów. To wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości edukacji. 

W tym dniu pamiętam nie tylko o Radzie Pedagogicznej, lecz również o pracownikach gospodarczych, administracji szkolnej, pracownikach technicznych i wszystkich zaangażowanych w budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły. Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 

Szanowni nauczyciele i wychowawcy! Zdaję sobie sprawę, że nauczyciel to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do młodzieży oraz misja, której wypełnianie jest powodem do dumy. 

Dzisiejsze czasy nakładają na nauczycieli i wychowawców ciągłą odpowiedzialność za drugiego człowieka. Być dobrym nauczycielem i wychowawcą, to ogromna sztuka. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, by podziękować za pracę, poświęcenie, za serce i miłość, jakie wkładają Państwo w nauczanie młodzieży tej szkoły i nie tylko. 

Dziękuję nauczycielom i wychowawcom za trud i poświęcenie, w szczególności zaś za pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, a co najistotniejsze za mobilizowanie ich do działania. Jestem pełny podziwu dla Państwa odwagi, gdyż kształtujecie ludzi, którzy będą mieli wpływ na losy kraju i świata. Z satysfakcją patrzycie, jak rodzi się w nich poczucie własnej wartości, patriotyzm i miłość do wszystkiego co nas otacza. Wierzę, że Państwa wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych i szlachetnych. 

Dzień Edukacji Narodowej kieruje nasze myśli ku celom i zadaniom polskiej oświaty, a także wyzwaniom jakie stawia przed nami współczesność. Każda dziedzina nauki jest równie ważna w rozwoju człowieka. To właśnie nauczyciel podejmuje się bardzo trudnego zadania, zainteresowania uczniów przedmiotem którego jest wykładowcą, pokazania poprzez stosowanie różnych form wykładów, że przedmiot którego uczy wart jest uwagi. Temu szczytnemu i niezmiennemu wyzwaniu służą Państwa wysokie kwalifikacje i umiejętności. 

Dziękując Państwu za wrażliwość i zaangażowanie w pracy z młodzieżą życzę wszystkim, dla których wychodzenie naprzeciw wyzwaniom Edukacji XXI wieku jest piękną przygodą, dużo zdrowia, sił i radości oraz satysfakcji z działalności na rzecz dobra wspólnego. Bądźcie mistrzami w swoich dziedzinach przyjaciółmi uczniów, silni swą wiedzą i życzliwością. 

Niech nasza szkoła za Państwa przykładem będzie nie tylko terenem eksperymentów i innowacji, ale też miejscem przyjaznym, w którym dojrzewają serca i charaktery młodych ludzi, twórczych obywateli naszej Ojczyzny.

Korzystając z niezwykłej okazji życzę również aby w wypełnianiu tej trudnej, ale jednocześnie i pięknej misji edukacyjnej nie zabrakło Wam mądrości i roztropności, dalsza praca przynosiła zawsze dobre efekty i zadowolenie, a wdzięczna pamięć wychowanków i uczniów najpełniej wynagradzała Państwu poniesione trudy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Andrzej Nizielski