20 września 2018 roku uczniowie klasy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym z dzielnicowym z Komendy Miejskiej Policji w Raciążu, panem aspirantem Robertem Kędzierskim.

Celem spotkania było kształtowanie wśród młodzieży szkolnej pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze mające bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Policjant poinformował uczniów, że są to bardzo niebezpieczne substancje, a ich zażywanie może doprowadzić do uzależnienia, a to z kolei do śmierci z powodu przedawkowania.

Licealiści obejrzeli bardzo interesującą prezentację multimedialną. Posterunkowy przedstawił aktualne dane na temat dopalaczy i narkotyków podkreślając, że ich ilość na rynku systematycznie rośnie przez co stanowią ogromne zagrożenie zarówno dla osób dorosłych, jak i młodych, które są szczególnie podatne na zgubny wpływ otoczenia. Poinformował także licealistów, że z dniem 1 listopada 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy na mocy której dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami, za których posiadanie, zażywanie oraz sprzedaż grozi odpowiedzialność karna.

Funkcjonariusz policji przestrzegał uczniów przed sięganiem po tego typu niebezpieczne substancje. Wspomniał, że corocznie ogromne środki z budżetu państwa przeznaczane są na leczenie osób uzależnionych. W czasie spotkania z młodzieżą policjant przypomniał także, że zna historie młodych ludzi, którzy spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc cenne zdrowie a często także życie.

Uczniów zapoznano również z procedurami wdrażanymi w przypadku znalezienia u kogoś narkotyków lub uzasadnionego podejrzenia o ich posiadanie. Posterunkowy wspomniał, że życie wolne od substancji psychoaktywnych pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma tragediami. Apelował do licealistów o rozwagę podkreślając, że często jedno nieodpowiedzialne zachowanie w przeszłości może mieć negatywne konsekwencje w całym późniejszym życiu. Zwrócił uwagę na fakt, że osoby karane za posiadanie narkotyków nie mogą podjąć wymarzonej pracy w policji lub wojsku, gdyż od kandydatów wymagane są: zaświadczenie o niekaralności i nieposzlakowana opinia.

Zwracając się do licealistów aspirat Robert Kędzierski przypomniał, że do wykrywania narkotyków wykorzystywane są specjalnie wyszkolone psy tropiące, które doskonale sprawdzają się także na terenie szkół. Stwierdził, że znane jest mu zdarzenie, że jeden z takich czworonogów znalazł u siedemnastolatka marihuanę schowaną w skarpecie, przez co chłopak musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Na zakończenie policjant podkreślił, że rozsądny człowiek powinien wiedzieć, że jakiekolwiek próby łamania obowiązującego prawa mogą mieć poważne skutki, jednakże zawsze istnieje możliwość poprawy. Zapewnił również, że jest do dyspozycji uczniów w przypadku zaistniałych problemów, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę, że pierwsze klasy różnie przechodzą etap wdrażania się w życie szkolne.

Spotkanie profilaktyczne było bardzo ciekawe i pouczające. Odbyło się z inicjatywy dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego.