9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej "Odzyskać Radość" zorganizowany został Dzień Dziecka dla podopiecznych Fundacji ,,Odzyskać Radość".

W imprezie uczestniczyli wolontariusze z okolicznych placówek oświatowych wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.

Wesprzeć tę szlachetną inicjatywę zdecydował się także dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski, który wraz z nauczycielem, panem Łukaszem Palmowskim (opiekunem wolontariatu) oraz licealistkami wziął udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

 Wolontariuszki ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu zadbały oto, by maluchy bardzo dobrze się bawiły. Uczennice: Julia Radomska i Angelika Sikorska zajmowały się loterią fantową, w której można było wylosować nagrodę w postaci pluszowego misia. Ich koleżanki: Dominika Maron i Agata Zglinicka pomagały w sekcji kulinarnej, rozstawiały napoje, owoce, rozdawały watę cukrową oraz popcorn. Dzieci mogły bardzo miło spędzić czas w strefie manualnej, malując sobie twarze, kolorując obrazki oraz korzystając z dmuchanych zjeżdżalni. W strefie sportowej miały niepowtarzalną okazję, aby obejrzeć z bliska wóz strażacki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ Majki Jeżowskiej oraz  uczniów Podstawowej Szkoły Specjalnej ,, Odzyskać Radość".

Udział w Dniu Dziecka był ciekawą formą aktywności dla wolontariuszek: Julii Radomskiej, Angeliki Sikorskiej, Dominiki Maron oraz Agaty Zglinickiej oraz sposobem na promocję Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu w lokalnym środowisku. Nie to jest jednak najważniejsze. Sprawą priorytetową było przecież dobro dzieci, a każda choćby najmniejsza iskierka radości dająca się zauważyć w ich oczach stanowiła najlepszą nagrodę, coś bezcennego, czego nie da się przeliczyć na pieniądze ani odznaczenia.

Uczestnictwo Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w Dniu Dziecka było inicjatywą dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego.