Mimo wyjątkowych i trudnych warunków wynikających z pandemii koronawirusa, w których maturzyści przygotowywali się do egzaminu dojrzałości, stanęli oni na wysokości zadania. Włącznie z osobami poprawiającymi ubiegłoroczny egzamin maturalny, do matury przystąpiło 28 osób, spośród których tylko jedna nie otrzyma świadectwa dojrzałości w 2020 roku. Dziewięć osób we wrześniu dostanie drugą szansę - będą one mogły poprawić jeden niezdany przedmiot. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, zdawalność egzaminu maturalnego osiągnie 96%.

Ogromnym powodem do dumy i satysfakcji dla dyrekcji i nauczycieli Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu są wyniki uzyskane przez Alicję Drzewiecką, która osiągnęła 100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz 80% na poziomie rozszerzonym.

Dobre wyniki maturzystów są efektem rzetelnej pracy oraz ogromnego zaangażowania nauczycieli w wykonywanie obowiązków zawodowych, a także sprawnej organizacji przez szkołę zdalnej edukacji. Nawet po zakończeniu roku szkolnego maturzyści mieli możliwość uczęszczania na zajęcia przygotowujące ich do egzaminu maturalnego.

Warto podkreślić, że wśród osób które przystępują do egzamin maturalnego, są osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Spośród innych szkół funkcjonujących na terenie powiatu płońskiego Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu wyróżnia fachowość, indywidualizacja pracy z uczniami oraz szczególna opieka, którą otaczana jest młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmowana przez kadrę pedagogiczną praca przynosi godne pozazdroszczenia efekty, sprawia, że nawet osoby z dysfunkcjami kończą szkołą, podchodzą do egzaminu maturalnego i mają szansę na otrzymanie świadectwa dojrzałości, stanowiącego przepustkę do lepszego życia.

Tegoroczne wyniki matury zdawanej przez młodzież Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu są znacznie wyższe niż ich średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, który  zdawali  trzy lata temu. Jest to najlepszym dowodem na to, że Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu wydobywa maksymalny potencjał z każdego ucznia, stwarzając mu idealne warunki do pracy i rozwoju oraz zapewnia dobrą, sprzyjającą edukacji atmosferę.