• E-podręczniki
  E-podręczniki

  Nauka w szkole odbywa się na tabletach. Każdy uczeń naszej szkoły, otrzymuje tablet z kompletem podręczników. Dzięki temu, nauka staje się atrakcyjniejsza i efektywniejsza w porównaniu to tradycyjnego nauczania.

 • Doskonałe wyposażenie
  Doskonałe wyposażenie

  Cała baza szkoły, jest doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt sprzyjający nauczaniu. Uczniowie nie nudzą się na lekcjach, są wciąż pobudzani zewnętrznymi bodźcami.

 • Atmosfera
  Atmosfera

  Przyjazna atmosfera, sprzyjająca uczeniu się. Rodzinne, partnerskie relacje wpływają na to, że uczniowie nie boją się chodzić do szkoły i zadawać pytań nauczycielowi. 

 • Najlepsza kadra
  Najlepsza kadra

  Doskonale wykształcona, przyjazna kadra pedagogiczna, rozumiejąca potrzeby i indywidualne wymagania każdego ucznia. Połączenie naszej kadry nauczycieli z dodatkowymi godzinami, przygotowującymi do matury wpływają na doskonałe wyniki nauczania i egzaminów maturalnych.

Zespół Szkół STO w Raciążu uczestnikiem VII Jarmarku Raciąskiego

120096029_2207866482691091_6281022371281428180_n

 20 sierpnia 2020 roku w tzw. „dużym parku”, przy Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbył się VII Jarmark Raciąski. Na stoiskach wystawienniczych można ...

_DSC0267

11 września 2020 roku klasa pierwsza wraz z wychowawcą panią Urszulą Skierkowską i opiekunami: panią Ewą Szelągowską, panem Włodzimierzem Kosiorkiem oraz z panem Marcinem Ciarkowskim udała się do sied...

Spóźniona relacja z rozpoczęcia roku szkolnego

119054609_2014500012014092_7421989417792629311_o

1 września 2020 roku, o godzinie 10:00 oraz o godzinie 11:30 odbyło się rozpoczęcie roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu. W tym roku było to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ ze wzglę...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

UWAGA_800x400

Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu uprzejmie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. na terenie szkoły w następujących go...

118212090_627651041083327_4891079911586590359_n

Mamy zaszczyt poinformować, że Burmistrz Miasta Raciąża w dniu dzisiejszym objął patronatem honorowym Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu!

Uwaga trwa nabór uzupełniający!

UWAGA_800x400

Zwolniło się jedno miejsce do klasy I w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu . Do 25 sierpnia można złożyć podanie (osobiście w szkole). O przyjęciu zadecydują wyniki na świadectwie (w ...

informacja

Drodzy Kandydaci do klasy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, poniżej zamieszczamy listę osób, które zakwalifikowane zostały do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021. ...

Dobre wyniki maturzystów SLO na tle zdalnego nauczania

matura-napis

Mimo wyjątkowych i trudnych warunków wynikających z pandemii koronawirusa, w których maturzyści przygotowywali się do egzaminu dojrzałości, stanęli oni na wysokości zadania. Włącznie z osobami popra...

Więcej artykułów

Więcej w: Imprezy, akademie i wycieczki Informacje Konkursy i zawody

1.                Kierunki

Nabór prowadzony będzie do trzech klas:

Klasa Poliglotyczna - Klasa w której przedmiotami rozszerzonymi są: język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański lub francuski. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na poziomie rozszerzonym, z niemieckiego w zależności od poziomu znajomości grupy, a z języka hiszpańskiego  lub francuskiego – od podstaw.

Zajęcia z języków obcych odbywają się w profesjonalnej pracowni językowej
z stanowiskami wyposażonymi w słuchawki oraz mikrofony do pracy indywidualnej oraz grupowej. Zajęcia te będą odbywać się w małych grupach –maksymalnie 8 osobowych, a dialogi między uczniami  i nauczycielem prowadzone będą w języku obcym. Szkoła nawiązała współpracę z Native Speakerami, którzy w trakcie roku szkolnego poprowadzą zajęcia z uczniam.

Klasa humanistyczno – prawna - Przedmioty rozszerzone w tej klasie to: historia, WOS, język polski oraz język angielski. Klasa przygotowuje uczniów do studiów prawniczych, dziennikarskich oraz administracyjnych. Specjalnie dla uczniów tej klasy prowadzone są zajęcia dziennikarskie oraz organizowane wyjazdy do najważniejszych instytucji państwowych. Szkoła nawiązała współpracę z prawnikiem, który w trakcie roku szkolnego poprowadzi specjalistyczne zajęcia z młodzieżą.

Klasa przyrodnicza - klasa dla osób, które wiążą przyszłość z szeroko pojętą przyrodą. Na poziomie rozszerzonym uczniowie realizują: biologię, geografię oraz język angielski.

Klasa przygotowuje uczniów do takich kierunków jak: ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska czy geologia.

2.                Uczniowie z orzeczeniem i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Do każdej klasy przyjmowane są maksymalnie dwie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczniowie Ci, otaczani są opieką pozwalającą na swobodną naukę i ukończenie szkoły średniej, a w niektórych przypadkach nawet zdanie egzaminu maturalnego. Posiadamy rozbudowaną kadrę w postaci pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspierającego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych czy doradcy zawodowego. Ponadto organizowane są zajęcia indywidualne wyrównujące braki i zaległości z matematyki,
j. polskiego i angielskiego.

 

3.                Mocne strony szkoły

Życzliwa atmosfera jest jednym z najważniejszych atutów naszej szkoły, co potwierdzają zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Nie ma tu miejsca na złośliwości dyrekcji czy nauczycieli w stosunku do uczniów oraz bardzo szybko reagujemy na wszelkie niepokojące zjawiska w relacjach między uczniowskich.

Mała szkoła – żaden uczeń nie jest dla nas tylko „numerkiem w dzienniku”. Do każdego podchodzimy indywidualnie, każdego staramy się poznać.

Nie ma możliwości, aby obca osoba weszła na teren szkoły. Wpływa to bardzo na bezpieczeństwo.

W dużych szkołach wiele niepokojących sytuacji jest niedostrzegane przez dyrekcję
i nauczycieli. W naszej szkole jesteśmy w stanie zauważyć najmniejszy problem u każdego ucznia i rozwiązać go spokojną rozmową.

E-podręczniki – w szkole zrezygnowaliśmy z podręczników papierowych na rzecz
e-podręczników. Jest to olbrzymia ulga finansowa dla rodziców, ponieważ każdy uczeń na początku roku szkolnego 2020/2021 zostanie wyposażony w nowoczesnego chromebooka z kompletem podręczników. Dla uczniów jest to odejście od noszenia ciężkich plecaków, które mimo ogólnopolskich kampanii „lekki plecak”, są dla uczniów dużym obciążeniem. W naszej szkole każdy uczeń nosi wyłącznie komplet zeszytów
i chromebooka.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – szkoła prowadzi szereg zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz tak zwane kompetencje miękkie, niezbędne do funkcjonowania w życiu zawodowym. W obecnym roku szkolnym są to zajęcia
między innymi z robotyki, odysei umysłu, teatralne oraz dziennikarskie, ale za każdym razem dostosowujemy się do potrzeb naszych uczniów.

Zajęcia przygotowujące do matury – w klasie maturalnej, szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z przedmiotów zdawanych na maturze, mające na celu pomoc w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku na egzaminie dojrzałości. Rodzice dzięki temu nie muszą się martwić o korepetycje dla swoich pociech.

Nowoczesne wyposażenie – szkoła jest jedną z najnowocześniej wyposażonych placówek
w powiecie płońskim i powiatach sąsiadujących. Wszystkie klasy wyposażone są
w komputery oraz tablice lub ekrany interaktywne. Ponad to, na terenie szkoły funkcjonuje siłownia oraz pracownia informatyczna, z których uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym.

Liczebnościowo małe klasy – maksymalna liczba uczniów, którą przyjmujemy do każdej klasy to 25 osób. To sprawia, że klasy nie są przepełnione, co stwarza komfort procesu edukacji.

4.                Płatność za szkołę

Czesne wynosi 220 zł.

 

5.                Stypendia naukowe

Uczeń, który osiągnie średnią:

4,75 – 5,0 zwolniony jest w 50% opłat czesnego,

5,01 i wyżej zwolniony jest w 100% z opłat czesnego.

Ponadto obowiązują stypendia za szczególne sukcesy w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia artystyczne.

 

6.                Termin składania podań i kryteria przyjęć.

Ze względu na duże zainteresowanie szkołą, podania przyjmowane są już
w marcu. Po złożeniu dokumentów, uczeń zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną, która jest nadrzędnym kryterium przyjęcia ucznia do szkoły. W zależności od wyboru klasy, obowiązuje średnia ocen, z jaką uczeń może zostać zakwalifikowany na rozmowę. Na ogólną punktację ucznia wpływ ma: rozmowa kwalifikacyjna (najwyżej premiowana), średnia ocen, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zachowanie na świadectwie końcowym.

 

Podkategorie

Baza dydaktyczna

 • Pracownia inf. 1
  Pracownia inf. 1

  Pracownia otwarta dla uczniów w czasie przerw, okienek i po lekcjach.

 • Pracownia inf. 2
  Pracownia inf. 2

  Pracownia wykorzystywana głównie w trakcie lekcji oraz egzaminów.

 • Klasy
  Klasy

  Wszystkie klasy wyposażone są w tablicę interaktywną, wizualizer i rzutnik.

 • Klasa językowa
  Klasa językowa

  Tablica z tablicą interaktywną i telewizorem.  Ustawienie ławek w "podkowę".

 • Siłownia
  Siłownia

  Doskonale wyposażona siłownia z sauną. Bezpłatny dostęp dla wszystkich naszych uczniów.