1.                Kierunki

Nabór prowadzony będzie do trzech klas:

Klasa Poliglotyczna - Klasa w której przedmiotami rozszerzonymi są: język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański lub francuski. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na poziomie rozszerzonym, z niemieckiego w zależności od poziomu znajomości grupy, a z języka hiszpańskiego  lub francuskiego – od podstaw.

Zajęcia z języków obcych odbywają się w profesjonalnej pracowni językowej
z stanowiskami wyposażonymi w słuchawki oraz mikrofony do pracy indywidualnej oraz grupowej. Zajęcia te będą odbywać się w małych grupach –maksymalnie 8 osobowych, a dialogi między uczniami  i nauczycielem prowadzone będą w języku obcym. Szkoła nawiązała współpracę z Native Speakerami, którzy w trakcie roku szkolnego poprowadzą zajęcia z uczniam.

Klasa humanistyczno – prawna - Przedmioty rozszerzone w tej klasie to: historia, WOS, język polski oraz język angielski. Klasa przygotowuje uczniów do studiów prawniczych, dziennikarskich oraz administracyjnych. Specjalnie dla uczniów tej klasy prowadzone są zajęcia dziennikarskie oraz organizowane wyjazdy do najważniejszych instytucji państwowych. Szkoła nawiązała współpracę z prawnikiem, który w trakcie roku szkolnego poprowadzi specjalistyczne zajęcia z młodzieżą.

Klasa przyrodnicza - klasa dla osób, które wiążą przyszłość z szeroko pojętą przyrodą. Na poziomie rozszerzonym uczniowie realizują: biologię, geografię oraz język angielski.

Klasa przygotowuje uczniów do takich kierunków jak: ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska czy geologia.