Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Start

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

 

     23 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu wraz z opiekunami: panem Damianem Szcześniewskim, panem Damianem Wierzchowskim, panem Marcinem Ciarkowskim i panią Justyną Jaraczewską w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości udali się do nowoczesnego zakładu produkcyjnego Alfa PVC Sp. z o.o. zlokalizowanego w Witkowie na terenie Gminy Raciąż. Przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem granulowanych mieszanek polichlorku winylu (PVC).

Czytaj więcej...

 

Konstytucja 3 maja, owoc Sejmu Wielkiego z 1971 roku, była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą ustalającą podstawy ustrojowe w nowożytnej Polsce – bardzo innowacyjnym i nowoczesnym, jak na tamte czasy, dokumentem stworzonym przez Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja oraz ówczesnego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wprowadziła wolność wyznania oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła także liberum veto, wolną elekcję, odrębność między Koroną i Litwą oraz zapewniała chłopom ochronę  rządu.

Z powodu zdrady targowickiej i kolejnych rozbiorów Polski planowanych reform nie udało się przeprowadzić. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych.

Tak jak w całej Polsce, także i w Raciążu świętowano kolejną, 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Już o godzinie 1100 widać było gromadzących się przed urzędem przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, urzędników, nauczycieli, kierowników jednostek administracyjnych oraz pozostałych mieszkańców naszego miasta, czekających by wziąć udział w pochodzie.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło także reprezentacji Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, dyrektora pana Andrzeja Nizielskiego oraz wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, którym towarzyszyła licealistka z pierwszej klasy Katarzyna Kolankowska.

Wraz z pocztami sztandarowymi, przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej wszyscy zgromadzeni pomaszerowali do parafialnego kościoła, w którym odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Następnie przyszła pora na oddanie hołdu poległym w obronie naszego kraju przy Pomniku Pamięci Narodowej usytuowanym przed Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy złożyli wieńce. Nie obyło się także bez okolicznościowych przemówień.

9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej "Odzyskać Radość" zorganizowany został Dzień Dziecka dla podopiecznych Fundacji ,,Odzyskać Radość". W imprezie uczestniczyli wolontariusze z okolicznych placówek oświatowych wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.

            Wesprzeć tę szlachetną inicjatywę zdecydował się także dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski, który wraz z nauczycielem, panem Łukaszem Palmowskim (opiekunem wolontariatu) oraz licealistkami wziął udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2018 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się zakończenie roku klasy maturalnej. Był to szczególnie uroczysty, niezwykle wyczekiwany przez uczniów dzień, gdyż po trzech latach wytężonej pracy, pełnych wielu wyrzeczeń, sukcesów i porażek otrzymali oni wreszcie wymarzone świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zanim to jednak nastąpiło przyszedł czas podziękowań i pożegnań, moment niezwykle wzruszający i skłaniający do refleksji. Swój wielki dzień miała dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim licealiści, których całoroczna praca i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy została doceniona i odpowiednio nagrodzona. Absolwenci nie ukrywali swojej radości z powodu dotarcia do mety ważnego etapu edukacyjnego.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecznie witając wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, członków Rady Pedagogicznej: panią Jolantę Wiśniewską (wychowawczynię klasy trzeciej), pana Olgerda Wszałkowskiego, pana Damiana Szcześniewskiego oraz pana Łukasza Palmowskiego. Powitał również rodziców, którzy zechcieli towarzyszyć swoim dzieciom w tym szczególnym dla nich dniu: panią Elżbietę Radomską (przewodniczącą Rady Rodziców) oraz panią Beatę Kupniewską - członkinię Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego nr 223 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu.

Impreza będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i licealistów przebiegła w cudownej atmosferze. Ten dzień bez wątpienia zapadnie wszystkim w pamięci. Jak przystało na pożegnanie padło wiele ciepłych słów skierowanych do uczniów ze strony dyrekcji i wychowawczyni. Dodatkowej, niezwykłej rangi uroczystości dodała obecność gości honorowych: Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

slowacja138.jpg

Copyright © 2018 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.