Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Start

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Dyrekcja szkoły ogłasza nabór rozpoczęcie naboru do DWÓCH klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - po klasie 8 szkoły podstawowej i po 3 gimnazjum. Dni otwarte, rozmowy z dyrektorem i kadrą pedagogiczną -  całym rokiem, codziennie! Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.

7 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej ,,Odzyskać Radość” w Kraszewie-Czubakach miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W ramach akcji "Poczytaj mi swoją ulubioną bajkę" do Centrum Medycznego Grupa Zdrowie przybyło wiele znanych osobistości, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów, kierowników jednostek administracyjnych, a także osób prywatnych, które zdecydowały się spotkać z chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi i spędzić z nimi trochę czasu.

W tym niezwykłym dniu nie zabrakło także przedstawicieli Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, dyrektora pana Andrzeja Nizielskiego oraz nauczyciela, pana Łukasza Palmowskiego wraz z licealistami: Alicją Karwowską, Natalią Chojnacką, Katarzyną Zajedzińską. Julią Bielską, Elą Panak, Angeliką Sikorską, Oskarem Gdowikiem, Wiktorem Wiśniewskim, Dominiką Cybulską, Arkadiuszem Dobiesem, Klaudią Zawadzką i Dominiką Maron.

Czytaj więcej...

Uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości rozpoczęły się już w piątek 9 listopada, kiedy młodzież, nauczyciele i pozostali pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu wspólnie odśpiewali cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Włączyli się w ten sposób w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Punktualnie o godz. 1111 wszyscy odświętnie ubrani zebrali się na placu przed budynkiem szkoły. W rękach trzymali biało-czerwone flagi oraz czerwone balony, a do ubrań mieli przypięte kotyliony.

Od piątku we wszystkich klasach na lekcjach historii licealiści oglądali prezentacje dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości oraz filmy poświecone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a także słuchali różnych ciekawych, tematycznych opowieści. W klasie pierwszej umieszczono najważniejsze informacje dotyczące hymnu polskiego ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Czytaj więcej...

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

Józef Piłsudski

 

11 listopada 2018 roku świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już o godzinie 1110 widać było gromadzących się przed urzędem przedstawicieli władz miejskich i powiatowych: urzędników, nauczycieli, kierowników jednostek administracyjnych oraz pozostałych mieszkańców Raciąża. Wśród zebranych nie zabrakło reprezentacji Zespołu Szkół STO w Raciążu: dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka oraz pracownika szkoły, pana Marcina Ciarkowskiego. Wraz z pocztami sztandarowymi, przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej wszyscy pomaszerowali do parafialnego kościoła.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

Ukraina 27-31.01.2011 173.jpg

Copyright © 2018 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.