Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Start

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Dzień Miasta i Gminy Raciąż ? dyrektor Andrzej Nizielski odznaczony ryngrafem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  za kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych w środowisku lokalnym

Czternastego sierpnia 2015 roku odbyła się kolejna cykliczna impreza znana pod nazwą Dzień Miasta i Gminy Raciąż. W tym roku połączona była z uroczystymi obchodami 590 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Nie zabrakło dobrej zabawy, koncertów oraz występów lokalnych artystów.

Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta Raciąż, pan Mariusz Godlewski, a obecni byli także  przewodniczący Rady Miejskiej  pan Andrzej Staniszewski, skarbnik pani Małgorzata Karwowska oraz radny pan Artur Gizler.

Włodarz Raciąża serdecznie powitał specjalnego gościa, panią Wiesławę Krawczyk, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom, osobom prywatnym i firmom za ufundowanie nowego zegara na ratuszowej wieży oraz wyraził nadzieję, że miasto, którego bogata historia obfituje zarówno w dobre, jak i złe chwile, będzie sie dalej rozwijać. Wspomniał także o pomyślnym zakończeniu realizacji kolejnego ważnego projektu - otwarciu Kina za Rogiem w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, co udało się dzięki zaangażowaniu dyrektora, pana Artura Adamskiego.

Czytaj więcej...

Drugiego lipca 2015 roku absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO z kierunków: opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się o godzinie 18.00 w niezwykle urokliwym  i magicznym miejscu ? Karczmie Retro w Kraszewie ? Gaczułtach.

Absolwenci mają za sobą zdany egzamin pisemny (teoretyczny) w formie elektronicznej. W czerwcu przystąpili także do praktycznego, państwowego egzaminu z kwalifikacji Z. 04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) oraz Z. 06 (świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej), którego wynik poznają pod koniec sierpnia.

Czytaj więcej...

Dwudziestego czerwca 2015 roku w ?Karczmie Retro? w Kraszewie Gaczułtach odbyło się uroczyste zakończenie roku dla słuchaczy kierunku technik turystyki wiejskiej. Na wstępie dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecznie powitał zaproszonego gościa, pana doktora Pawła Obermeyera, wykładowców oraz tegorocznych absolwentów, życząc im dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Następnie przyszła pora na najbardziej wyczekiwaną cześć uroczystości ? wręczenie nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce.

Po części oficjalnej dla słuchaczy, przedstawicieli rady pedagogicznej oraz gości przygotowany został smaczny poczęstunek. Wśród tegorocznych absolwentów wielu osiągnęło wysokie średnie ocen. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

średnia ocen - 4,9

1. Kocięcka Edyta

2. Kotelba Piotr

3. Mochnacka Karolina

4. Mochnacki Bartosz

5. Staniszewska Renata

średnia ocen - 4,8

1. Pszczółkowski Piotr

2. Charzyński Adam

3. Iwanowska Agata

4. Kleniewski Marcin

Dwudziestego szóstego czerwca o godzinie 10.00 odbyło się zakończenie roku I klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Uroczystość otworzył pan dyrektor Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał specjalnego gościa ? przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego, wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka. przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz uczniów. Następnie głos zabrał były starosta płoński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu już od wielu lat funkcjonuje w lokalnym środowisku, dysponuje świetną bazą lokalową, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i odnosi sukcesy stwarzając młodzieży doskonałe warunki do edukacji. Zaznaczył przy tym, że w placówce oświatowej panuje wspaniała atmosfera oraz przypomniał licealistom, że posiadanie solidnego wykształcenia jest gwarantem sukcesów w przyszłości.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

Nowe_miasto004.jpg

Copyright © 2018 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.