Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu uczestnikami Targów Pracy i Edukacji w Żurominie i Ciechanowie

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

 

12 kwietnia 2018 roku uczniowie pierwszej klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Dominika Cybulska, Natalia Lewandowska i Kamil Cichocki wraz z wychowawcą, panem Łukaszem Palmowskim wybrali się do Żuromina na Targi Pracy i Edukacji.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu było niezapomnianym przeżyciem i ciekawym, kształcącym doświadczeniem dla naszych uczniów. Mogli oni wymienić cenne kontakty, nawiązać nowe znajomości, spotkać się z przedstawicielami firm, służbami mundurowymi, uzyskać porady i informacje dotyczące pozyskania środków na prowadzenie działalności gospodarczej, skorzystać z pomocy doradcy zawodowego oraz udać się na stoiska konsultacyjne, gdzie eksperci z różnych instytucji (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego w Żurominie, Państwowej Inspekcji Pracy, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie) udzielali zainteresowanym stosownych porad.

 

19 kwietnia 2018 roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Kamil Cichocki, Dominika Cybulska i Natalia Lewandowska wraz z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości, panem Łukaszem Palmowskim uczestniczyli w X Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Ciechanowie.

Licealiści zapoznawali się z ofertami kształcenia proponowanymi przez uczelnie wyższe oraz szkoły  ponadgimnazjalne, oglądali występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych, prezentacje dotyczące osiągnięć szkół i uczelni oraz efektów projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Mogli także skorzystać z usług placówek zajmujących się poradnictwem zawodowym, wybrać ścieżkę dalszej edukacji i interesujący ich zawód, który chcieliby w przyszłości wykonywać.

            Uczestnicy Targów mieli okazję przekonać się, że w XXI wieku, aby znaleźć prace trzeba być bardzo aktywnym i mobilnym, uczestniczyć w spotkaniach i imprezach, podczas których jest szansa na zaprezentowanie siebie, swojego doświadczenia i posiadanych umiejętności ewentualnym pracodawcom.

Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu rozdawali ulotki informacyjne Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, która zaprezentowała się jako nowoczesna placówka oświatowa, świadcząca usługi edukacyjne dla lokalnej społeczności i oferująca nowe przyszłościowe kierunki kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Uwagę przechodniów przyciągał wielki baner prezentujący wszystkie kierunki kształcenia proponowane przez szkołę osobom dorosłym posiadającym średnie wykształcenie. Zainteresowanym przypominano, że ukończenie opiekuna medycznego daje gwarancję pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa.

            Organizatorem wyjazdów był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, pan Łukasz Palmowski, przy współpracy z dyrektorem szkoły, panem Andrzejem Nizielskim.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

slowacja278.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.