Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z udziałem reprezentacji Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

 

Konstytucja 3 maja, owoc Sejmu Wielkiego z 1971 roku, była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą ustalającą podstawy ustrojowe w nowożytnej Polsce – bardzo innowacyjnym i nowoczesnym, jak na tamte czasy, dokumentem stworzonym przez Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja oraz ówczesnego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wprowadziła wolność wyznania oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła także liberum veto, wolną elekcję, odrębność między Koroną i Litwą oraz zapewniała chłopom ochronę  rządu.

Z powodu zdrady targowickiej i kolejnych rozbiorów Polski planowanych reform nie udało się przeprowadzić. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych.

Tak jak w całej Polsce, także i w Raciążu świętowano kolejną, 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Już o godzinie 1100 widać było gromadzących się przed urzędem przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, urzędników, nauczycieli, kierowników jednostek administracyjnych oraz pozostałych mieszkańców naszego miasta, czekających by wziąć udział w pochodzie.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło także reprezentacji Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, dyrektora pana Andrzeja Nizielskiego oraz wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, którym towarzyszyła licealistka z pierwszej klasy Katarzyna Kolankowska.

Wraz z pocztami sztandarowymi, przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej wszyscy zgromadzeni pomaszerowali do parafialnego kościoła, w którym odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Następnie przyszła pora na oddanie hołdu poległym w obronie naszego kraju przy Pomniku Pamięci Narodowej usytuowanym przed Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy złożyli wieńce. Nie obyło się także bez okolicznościowych przemówień.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

turniej_dziewczat_2012_09.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.