Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu!                                                    

Dzień Edukacji Narodowej łączy nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych i uczniów – wszystkich, dla których przyszłość kraju i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości nawiązujących do wielowiekowej tradycji polskiego narodu jest dobrem nadrzędnym.

To wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.
Z tej wspaniałej okazji do wszystkich nauczycieli kieruję słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia młodzieży.

Być dobrym nauczycielem i wychowawcą to ogromna sztuka. Wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim zdobycia zaufania młodych ludzi, uczniów i wychowanków. To dzięki Państwa zaangażowaniu i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę i kształtować umysły. 

Życzę, aby przywiązanie i wdzięczność uczniów oraz absolwentów szkołwynagradzały Państwu trud niełatwej pracy i stanowiły dowód na to,  jak ogromną rolę spełnili Państwo w ich życiu. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Dzięki Państwa nauczycielskiej służbie młodzież ma szansę, aby rozwinąć i umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła  oraz umiejętność poznawania świata i jego piękna.  To Państwo, poprzez słowo i przykład osobisty, jesteście dla uczniów światłem, które oświetla im drogi przyszłości.

W tym dniu pamiętam również o pracownikach gospodarczych, administracji szkolnej, pracownikach technicznych i wszystkich zaangażowanych w budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkołyProszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Szanowni Nauczyciele! W Dniu Edukacji Narodowej przyjmijcie życzenia radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. To od wyników Państwa pracy zależy nasza przyszłość. Życzę, żeby Państwozawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Państwa w swoich najlepszych wspomnieniach. 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor 

Zespołu Szkół STO

w Raciążu

Andrzej Nizielski

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

EURO 2012106.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.