Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - ,,Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro, ucz się tak jakbyś miał żyć wiecznie’’- pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu uczestnikami konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

 

4 października 2017 roku pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu: pan Damian Szcześniewski i pan Marcin Ciarkowski wybrali się do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na konferencję "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych".

Podczas spotkania poruszono wiele interesujących zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami, które mogą sprawić, że edukacja będzie szybsza, ciekawsza i przyjemniejsza. Zgromadzonym zwrócono uwagę, że należy dokładać wszelkich starań by zmotywować osoby dorosłe do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, gdyż liczba dokształcających się dorosłych w Polsce jest niewielka w porównaniu z krajami europejskimi. Podkreślono, że znajomość technologii informacyjnych i umiejętność ich zastosowania w praktyce przez pedagogów jest niska, dlatego też ogromnie ważna jest edukacja międzypokoleniowa, tak aby starsi nauczyciele potrafili właściwie komunikować się z młodszą generacją słuchaczy z wykorzystaniem wszystkich osiągnięć współczesnej techniki.

 

Aktualnie niezwykle istotne jest rozwijanie kształcenia ustawicznego osób dorosłych i łączenie rynku pracy z edukacją zawodową. Uczestnicy konferencji wysłuchali interesujących wykładów oraz obejrzeli prezentacje dotyczące priorytetów programu edukacyjnego Erasmus + w kontekście edukacji dorosłych. Uświadomiono im potrzebę podnoszenia poziomu kluczowych kompetencji słuchaczy pozwalających im właściwie funkcjonować we współczesnym świecie, takich jak: czytanie, pisanie, porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, liczenie oraz posługiwanie się technologią informacyjną. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. kompetencje jutra wśród których wymieniono zarządzanie informacjami, organizację pracy własnej, odpowiedzialność, dyscyplinę, a także  umiejętność i szybkość uczenia się. Zwrócono uwagę na problem braku niezbędnych w dzisiejszym świecie kompetencji cyfrowych, których nie posiada 45% Europejczyków i 30% Polaków oraz na tzw. kompetencje wodzone których rozwój jest motorem wszelkich zmian.

            Podczas spotkania nauczyciele i dyrektorzy szkół poznali nowoczesne elektroniczne narzędzia edukacyjne niezbędne w procesie kształcenia osób dorosłych (Khan Academy, platforma scholaris, platforma upowszechniania rezultatów programu Erasmus +,  e – learning, m – learning,  b – learning, webinaria). Zwrócono ich uwagę na web - questy pozwalające na rozwiązywanie problemów wspólnie z grupą poprzez zadawanie pytań przez słuchaczy za pośrednictwem Internetu, pigułki wiedzy w postaci filmów instruktażowych pokazujących jak wykonać daną czynność oraz gry uczące kreatywnego myślenia. Zgromadzonym wyjaśniono, że nowoczesne technologie pozwalają dostosować metodę kształcenia do konkretnej osoby - nauczyciel pełni role mentora, a każdy uczy się w swoim tempie na miarę własnych możliwości.

Wszystkim uczestnikom konferencji przedstawiono zalety tutoringu - metody dydaktycznej pozwalającej rozwinąć potencjał edukacyjny słuchaczy i ich talenty oraz zmotywować ich do samodzielnej pracy i zadawania pytań. Nauczycieli zachęcono do dzielenia się swoją wiedzą i przypomniano im czym są projekty edukacyjne, na czym polega ich promocja (informacja ogólna o projekcie, wartościach, zaletach, organizatorach) i upowszechnianie rezultatów, czyli wprowadzenie ich do praktyki edukacyjnej.

Na spotkaniu przypomniano zebranym o najczęściej popełnianych błędach w kontekście upowszechniania produktów oraz najbardziej popularnych narzędziach i kanałach ich upowszechniania (strony internetowe, środki masowego przekazu, szkolenia, seminaria, profile, platformy oraz portale do zamieszczania zdjęć, filmów i prezentacji multimedialnych). Uczestnikom konferencji zwrócono uwagę na platformy: Erasmus + i EPALE jako narzędzia do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych, gdzie można przyjrzeć się projektom realizowanym na całym świecie i ich efektom. Nauczycieli poinformowano, że na platformie EPALE umieszczone są publikacje w 23 wersjach językowych, jej administratorzy dbają o przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, a najciekawsze teksty tłumaczone są na języki obce. Podkreślono, że rejestracja na platformie umożliwia znalezienie partnerów do realizacji międzynarodowych projektów, publikację interesujących treści i ogłoszeń, a także analizę dostępnych raportów. Jako zalety wspomnianej platformy uznano możliwość wymiany wiedzy pomiędzy społecznościami praktyków, uczestniczenia w zamkniętych forach dyskusyjnych na różnorodne tematy, zapoznania się z interesującymi zagadnieniami z branży edukacyjnej oraz publikowania treści na blogach, Zaznaczono, że platforma EPALE to skarbnica dobrych pomysłów, praktyk i sposobów na własne działania - kryją się za nią konkretni ludzie dzielący się swoim bogatym doświadczeniem.

Podczas konferencji przypomniano o wyzwaniu współczesnej edukacji, jakim jest zmotywowanie osób dorosłych do systematycznego dokształcania się, co sprzyja ich szerokorozumianemu rozwojowi zawodowemu. Uczestnikom spotkania uświadomiono, że posiadanie rozległej wiedzy i wykorzystywanie nowoczesnych technologii znacznie usprawnia codzienną pracę.

Prelegenci wielokrotnie podkreślali, że bardzo ważne jest zaangażowanie dorosłych w proces uczenia się oraz podnoszenie poziomu posiadanych przez nich kompetencji. Uczestnikom spotkania wyjaśniono jak najefektywniej korzystać z osiągnięć  nowoczesnych technologii i aktualizować swoją wiedzę. Podczas konferencji poinformowano nauczycieli, że w procesie kształcenia ważne są: wewnętrzny spokój słuchaczy, ich przekonanie o wpływie na proces kształcenia, możliwość uzewnętrznienia siebie oraz rozwijania zainteresowań. Ważną rolę odgrywają jednak innowacyjne metody dydaktyczne dopasowane do potrzeb słuchaczy np. gry symulacyjne pozwalające na opanowanie realnych umiejętności.

Proces kształcenia jest najbardziej efektywny gdy prowadzone przez nauczycieli działania odznaczają się cyklicznością, ciągłością, konsekwencją, odbywają się w miłej atmosferze oraz umożliwiają słuchaczom samorealizację. Kluczową rolę odgrywa także motywacja wewnętrzna wynikająca z potrzeby tkwiącej w samym słuchaczu, który zaspokaja własną ciekawość i rozwija zainteresowania. Czynniki wzmacniające motywację słuchacza to poczucie wiary w sukces, przekonanie, że uczy się czegoś ważnego, przyjemność wynikająca z samego procesu kształcenia i oczekiwanie ze nauka będzie źródłem zadowolenia.

Na spotkaniu zwrócono uwagę zebranych na konieczność stwarzania słuchaczom sytuacji problemowych, które muszą oni samodzielnie rozwiązywać oraz przybliżono im koncepcję „Design Thinking” jako metody motywującej do podejmowania aktywności edukacyjnej. Celem myślenia projektowego jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii powstałych w wyniku współpracy interdyscyplinarnego zespołu złożonego ze specjalistów spoglądających na problem z różnych perspektyw, stawiających własne hipotezy, proponujących rozwiązania i analizujących rezultaty.

Na zakończenie wszystkim zaprezentowano Europass – zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje poszczególnych pracowników w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie. Umożliwia to porównywanie kompetencji poszczególnych osób na europejskim rynku pracy. Jest to bardzo istotne, gdyż polityka edukacyjna nie jest taka sama we wszystkich krajach, przez co istnieją widoczne różnice w nazwach zawodów i uprawnień, a to z kolei utrudnia podejmowanie zatrudnienia poza granicami własnego kraju.

Dla uczestników konferencji przygotowany został smaczny poczęstunek w postaci ciast, serów, ciastek, kanapek i wielu innych pysznych produktów. Wyjazd był ciekawym doświadczeniem dla pracowników Zespołu Szkół STO w Raciążu, przyczynił się do pogłębienia ich wiedzy w zakresie nowych technologii, którą z pewnością wykorzystają podczas prowadzonych zajęć. W przyszłości w swojej pracy będą czerpać z międzynarodowych praktyk oraz wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów za pośrednictwem zdobyczy współczesnej techniki.

 

Konferencja została zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Krajowe Biuro Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie(EPALE).Udział w spotkaniu był inicjatywą dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

slowacja222.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.