Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu uczestnikami debaty społecznej na temat bezpieczeństwa

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

17 lutego 2016 roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Natalia Gawrońska, Justyna Jaraczewska, Marcin Osmański, Piotr  Rogowski, Daria Piłat, Julia Radomska wraz z wicedyrektorem, panem Włodzimierzem Kosiorkiem i opiekunami ? Martą Samoraj, Jolantą Wiśniewską oraz Marcinem Ciarkowskim, wybrali się do Miejskiego Centrum Kultury na debatę społeczną dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Raciąż, którą poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Płońsku, pan Jarosław Brzozowski.

            W trakcie spotkania obecni na sali widowiskowej mieszkańcy miasta i gminy Raciąż zapoznali się z danymi dotyczącymi wykrywalności oraz skali przestępczości wśród dorosłych i młodzieży na terenie powiatu płońskiego. Dowiedzieli się także, czym jest przemoc w rodzinie, kto zazwyczaj pada jej ofiarą oraz jak z nią walczyć, szczegółowo zapoznając się z procedurą Niebieskiej Karty. Komendant policji poinformował zgromadzonych o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2013 - 2015, wskazując główne przyczyny wypadków oraz działania podejmowane przez funkcjonariuszy w celu poprawy sytuacji na drogach. Zarówno starosta, pan Andrzej Stolpa, jak i Burmistrz Miasta Raciąża, pan Mariusz Godlewski, zachęcili wszystkich zgromadzonych do rozmowy o problemach, dzielenia się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie w przyszłości koncepcji bezpieczeństwa, stworzenie mapy zagrożeń oraz podjęcie działań zmierzających do ich likwidacji. Starosta powiatu płońskiego przyznał, że duży wpływ na bezpieczeństwo ma stan dróg, których modernizacja postępuje powoli ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych. Zapewnił jednak, że dołoży wszelkich starań, aby sytuacja ulegała systematycznej poprawie.

 

            Ważnym punktem spotkania było wystąpienie strażaka, pana Mariusza Lemańskiego, który wyjaśnił zgromadzonym, jak zapobiegać powstawaniu czadu, przypominając o właściwej konserwacji i eksploatacji urządzeń grzewczych. Zademonstrował także, jak działa wykrywacz czadu, wskazując, gdzie należy go zamontować, by uchronić członków własnej rodziny przed utratą życia.

            Wiele emocji wywołała dyskusja na temat bezpieczeństwa w mieście i gminie Raciąż. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność surowego karania kierowców za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego i nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości, potrzebę właściwego i czytelnego oznakowania dróg, lepszego oświetlenia niektórych miejscowości oraz montażu progów zwalniających i namalowania przejść dla pieszych w okolicach szkół i sklepów w miejscach, gdzie ich brakuje. Uczestnicy debaty dopominali się także o zatrudnienie osoby do obsługi miejskiego monitoringu w Raciążu, co w znaczny sposób wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu przekonali się, że bezpieczeństwo człowieka jest wartością priorytetową, a właściwe postawy należy krzewić w domu poprzez rzeczowe i systematyczne rozmowy. Wypowiedź komendanta policji uświadomiła im, że obowiązujących przepisów trzeba przestrzegać, nie ma przyzwolenia na głupotę i łamanie prawa, bo wszyscy ponosimy koszty społeczne zdarzeń drogowych i odpowiadamy za własne czyny. Licealiści zrozumieli także, że dbałość o mienie państwowe jest obowiązkiem każdego obywatela, wszelkie przejawy wandalizmu powinny być surowo karane, a decyzje  i idące za nimi zmiany podejmowane są na drodze konsultacji społecznych.

 

            Debata przebiegła w miłej atmosferze. Uczniowie mieli okazję poznać jeden z mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, przekonując się, że każdy z nich w dorosłym życiu może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego lokalnym środowisku.  

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

slowacja183.jpg

Copyright © 2018 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.