Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - O szkole

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu istnieje od 1 września 1998 roku. Ma swoją siedzibę przy ulicy Płockiej 28. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Samodzielne Koło Terenowe Nr 223 STO z siedzibą w Ciechanowie, zwane organem prowadzącym.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli i dyrekcji zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności. Każdemu z nich stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania, wykorzystująca w swojej pracy technologię informacyjną, (procesory, skanery, drukarki, nagrywarki), urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, tablety) oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Lekcje prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, wrażliwych na problemy uczniów  sprawiają, że szybciej przyswajają oni wiedzę i osiągają lepsze wyniki w nauce. Świadczy o tym duża liczba stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz absolwentów dostających się corocznie na najlepsze wyższe uczenie w kraju.

W budynku szkolnym jest siedem bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych,  pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu, biblioteka szkolna, pomieszczenie socjalne, szatnia, sklepik, sanitariaty, pobudowana od podstaw i nowocześnie wyposażona siłownia oraz profesjonalna sala do nauki języków obcych. Na terenie placówki znajduje się także boisko szkolne do małych gier zespołowych.

Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu jest organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem wielu imprez sportowych (Mistrzostwa Polski Społecznych Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej, Halowe Mistrzostwa Polski STO w piłce nożnej drużyn gimnazjalnych, mistrzostwa powiatu płońskiego w tenisie stołowym,  Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Piłki Nożnej Szkół Średnich Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Mistrzostwa Powiatu Płońskiego Szkół Ponadgimnazjalnych Orlik), które dostarczają młodzieży, rodzicom i nauczycielom niezapomnianych przeżyć. Podstawowym celem edukacji sportowej jest wpojenie zasad zdrowej konkurencji, nauczenie samodyscypliny i uporu, gdyż jak twierdzi dyrektor ?na sukces składa się dziesięć procent talentu i dziewięćdziesiąt procent pracy?.  

Licealiści biorą udział w konkursach (językowych, recytatorskich, historycznych, humanistycznych, ortograficznych, informatycznych, poetyckich) odbywających się dzięki współpracy z miastem i gminą Raciąż oraz Miejskim Centrum Kultury. Dyrekcja wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów organizuje im dodatkowe godziny zajęć z  języków obcych, języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, geografii oraz innych przedmiotów, które sprawiają im trudności.

Ogromnym sukcesem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego jest nawiązanie współpracy ze szkołami z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dzięki temu polscy uczniowie mają możliwość doskonalenia języka rosyjskiego, poznania życia i obyczajów rówieśników zza wschodniej granicy oraz zwiedzania ciekawych miejsc. Zagraniczni goście mogą bezpłatnie wypoczywać w naszym kraju, poznać język i historię Polski oraz nawiązać nowe, interesujące znajomości. Osiągnięcia szkoły są zasługą  wielu, zarówno młodych, jak i starszych  nauczycieli, którzy nie szczędzą trudów, aby ich wychowankowie wyrośli na inteligentnych, rozsądnych i zaradnych życiowo ludzi, którzy w przyszłości będą w stanie znaleźć swoje miejsce na nieustannie zmieniającym się rynku pracy.

Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu zdaje sobie sprawę, że w centrum szkoły XXI wieku znajduje się uczeń. To on jest początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych. Przekaz, który do niego kieruje jest spersonalizowany - dopasowany do jego możliwości, ale i różnych preferencji.

Zgodnie z filozofią projektu "Szkoła nowej generacji" podczas prowadzonych zajęć zastosowanie znalazły różnorodne modele pracy, zakładające funkcjonowanie i uczenie się w zintegrowanym systemowo środowisku szkolnym, wirtualnym i publicznym (nowoczesne muzea, centra naukowo- technologiczne). Nauczyciele na swoich lekcjach systematycznie wykorzystują modele dydaktyczne, pozwalające szybciej przyswoić przewidziane w programach nauczania treści kształcenia. Uczniowie przechodzą przez różne stanowiska pracy, począwszy od nauki indywidualnej, poprzez pracę z materiałami multimedialnymi, pracę w zespole i wykład nauczyciela. Ciekawym rozwiązaniem wdrożonym w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu jest rotacja z pracownią komputerową, gdyż licealiści mogą korzystać z komputerowego laboratorium w celu pozyskania potrzebnych materiałów edukacyjnych i przygotowania multimedialnych produktów. Nauczanie elastyczne ułatwia dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb uczniów, których możliwości wykorzystywane są w stu procentach.

Dyrekcja stawiając na pierwszym miejscu rozwój młodych ludzi, postanowiła stworzyć im idealne warunki do edukacji. Od pierwszego września 2015 roku zakupiono 60 tabletów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem. Udostępniono na nich podręczniki, pomoce, naukowe, słowniki, lektury, filmy oraz inne materiały przydatne w procesie kształcenia.

Wprowadzenie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu nowoczesnych technologii ma wiele plusów i spotyka się z pozytywnymi opiniami zarówno uczniów, jak i pedagogów, którzy na bieżąco kontrolują pracę swoich wychowanków. Wzrokowcy mogą szybciej skupić się na prowadzonych zajęciach, śledząc omawiane treści na tablicach interaktywnych i monitorach własnych komputerów, a zapominalscy, nie muszą myśleć o spakowaniu do tornistrów niezbędnych pomocy naukowych. Tablety to przyszłość naszej szkoły - za ich pośrednictwem można bez większych trudności korzystać z internetowych słowników, filmów edukacyjnych, map interaktywnych, źródeł ikonograficznych i statystycznych (wykresy, diagramy). Uczniowie mają szerszy dostęp do wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki, z chęcią rozwiązują ćwiczenia on-line, uczą się wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz nagrywają scenki sytuacyjne w ramach nauki języków obcych.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

?         Wykwalifikowaną i wyrozumiałą kadrę

?         Partnerską i życzliwą atmosferę

?         Naukę języków obcych, angielski, niemiecki w nowoczesnej pracowni językowej

?         2 nowoczesne pracownie informatyczne i multimedialne

?         Nowocześnie wyposażoną siłownię i saunę

?         Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów maturalnych

?         Możliwość rozwijania zainteresowań sportowych: piłka nożna u chłopców, piłka siatkowa u dziewcząt

?         Możliwość powołania klasy piłkarskiej sportowej

?         Możliwość pracy na nowoczesnych iPadach (blended learning) ? tworzenie multimedialnych produktów: filmów, interaktywnych książek, komiksów

?         Możliwość poznania technik cyfrowych ? wspólne wykonywanie prezentacji z wykorzystaniem tekstów, fotografii i  nagrań wideo

?         Możliwość pracy z zasobami sieci, interaktywnymi planszami i multimediami

?         Możliwość  swobodnego wyboru tematów i ścieżek, którymi chciałaby podążać młodzież

?         Nowatorskie rozwiązania edukacyjne: nauczanie rotacyjne, elastyczne i odwrócone

 

NAUKA W SZKOLE MOŻE BYĆ BEZPŁATNA:

 

1.      Uczeń rozpoczynający naukę w pierwszej klasie, po uzyskaniu średniej ocen 3,5 ? 4.0 w I semestrze, uprawniony jest do 50% ulgi w opłacie za szkołę

2.      Uczeń ze średnią ocen, po pierwszym semestrze, co najmniej 4,0 jest całkowicie zwolniony z opłaty za szkołę

3.      Uczeń ubiegający się o stypendium, po drugim semestrze, musi spełnić następujące warunki:

a)      średnia ocen 4,0 ? 4,2 ? 50% ulgi w opłacie za szkołę

b)      średnia ocen co najmniej 4,3 ? 100% ulgi w płacie za szkołę

4.      Zwolnieni z opłaty za naukę w szkole, mogą być także uczniowie grający w reprezentacji szkoły i w klubie sportowym oraz reprezentujący szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, itp

 

Jedna osoba z najwyższą średnią ocen w szkole, corocznie typowana jest do stypendium Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

Ukraina 27-31.01.2011 310.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.