Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Dyrekcja

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Raciążu mgr Andrzej Nizielski

Dyrektorem Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu jest magister Andrzej Nizielski, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Do Raciąża przyjechał, jako młody człowiek, czterdzieści lat temu. Działacze sportowi   zaangażowali go do pracy w  klubie Błękitni Raciąż

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1980 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciążu, pracując jednocześnie jako trener piłki nożnej. Był inicjatorem i założycielem pierwszej szkoły niepublicznej w Raciążu (1993 rok), która istnieje już do dnia dzisiejszego.

Dyrektor jest organizatorem wielu konkursów dla uczniów szkół publicznych Raciąża, a zespół przez niego kierowany ? miejscem wielu cennych inicjatyw edukacyjnych i artystycznych.

Przez cały okres pracy pedagogicznej podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył:

*        kurs menedżerów oświaty,

*        kurs przygotowujący do monitorowania reformy oświaty,

*        kurs programowania pracy szkoły,

*        kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,

*        kurs z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

*        kurs ?Programowanie Pracy Szkoły? ,

*        oraz kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu,   przywiązuje bardzo dużą wagę do popularyzacji sportu wśród młodzieży.

W latach 1988 - 1993 był aktywnym nauczycielem wychowania fizycznego, działaczem sportowym:

*        członkiem Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Ciechanowie,

*        członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w Ciechanowie

*        Prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Ciechanowie.

*        Prezesem Honorowym COOZPN

*        członkiem zarządu  MZPN od 1998 roku  do dnia dzisiejszego

*        V-c przewodniczącym Komisji piłkarstwa młodzieżowego  MZPN

 

Posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z uzdolnią sportowo młodzieżą. W 1991 roku ukończył kurs trenera I klasy w piłce nożnej, a sześć lat później, uzyskał licencję trenera PZPN upoważniającą do prowadzenia zespołów I i II ligi w Polsce.

Swoje umiejętności wykorzystuje do pracy szkoleniowej na terenie województwa mazowieckiego. W 1989 r. uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie kultury fizycznej. Jest zaangażowany w proces reformowania oświaty.

Za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu i oświaty został odznaczony:

*      Brązowym Krzyżem Zasługi (2001)

*      medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001)

*      Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Ministra Sportu i Turystyki. 2011 r.

*      Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 2011 r.

*      Odznaczeniami i medalem PZPN, MZPN, COOZPN,.

Z-ca dyrektora mgr Włodzimierz Kosiorek

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę rozpoczął w 1968 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu, jako nauczyciel Wychowania Fizycznego. W latach 1978-1984 kierował pracą Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Ciechanowie.

 

Był inspektorem oświaty i wychowania w Mieście i Gminie Raciąż, następnie dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu. Obecnie pełni funkcje z-cy dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

studniowka2012_137.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.