Drugiego lipca 2015 roku absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO z kierunków: opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się o godzinie 18.00 w niezwykle urokliwym  i magicznym miejscu ? Karczmie Retro w Kraszewie ? Gaczułtach.

Absolwenci mają za sobą zdany egzamin pisemny (teoretyczny) w formie elektronicznej. W czerwcu przystąpili także do praktycznego, państwowego egzaminu z kwalifikacji Z. 04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) oraz Z. 06 (świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej), którego wynik poznają pod koniec sierpnia.

 

Dzięki dysponującym ogromną wiedzą i doświadczeniem specjalistom słuchacze kształcący się w zawodach opiekuna medycznego i opiekuna w domu pomocy społecznej zostali doskonale przygotowani do przyszłej pracy. W trakcie nauki poznali zadania i organizację instytucji pomocy społecznej, dokumentację i warsztat pracy pracownika socjalnego, nauczyli się weryfikować w praktyce wiedzę teoretyczną.

Praktyki zawodowe umożliwiły im zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych i niesamodzielnych. Szczegółowo poznali budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, dowiedzieli się, w jaki sposób właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz  rozpoznawać stany zagrożenia życia.

Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Zakładem Opiekuńczo ? Leczniczym w Kraszewie ? Czubakach, jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, dysponującym świetną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą cechującą się wyrozumiałością i życzliwym podejściem do pacjenta, pozwoli absolwentom w sposób właściwy wykonywać przyszłe obowiązki zawodowe, a zdobyte w trakcie nauki w szkole zdolności i umiejętności takie jak: praca w zespole, komunikatywność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, umożliwią im profesjonalne pomaganie osobom chorym i  zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Uroczystość z okazji zakończenia roku otworzył dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Gminy, pana Jarosława Jaworskiego, panią kierownik Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego w Kraszewie ? Czubakach, Monikę Stępińską, członków Rady Pedagogicznej oraz słuchaczy, którzy w napięciu oczekiwali wręczenia dyplomów ? przepustki do bardzo trudnej, lecz niezwykle satysfakcjonującej pracy, wiążącej się z niesieniem pomocy innym.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie kierownika praktyk zawodowych, pana Łukasza Palmowskiego, który zaznaczył, że zakończenie edukacji jest początkiem nowej ery w życiu każdego  z nas. Korzystając z okazji podziękował swoim podopiecznym za owocną współpracę, życzył szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz przypomniał, jak wielu przydatnych rzeczy nauczyli się, przebywając w szkolnych murach. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność empatycznego podchodzenia do drugiego człowieka, który, mimo swojego złego stanu zdrowia i nieporadności, nadal zasługuje na szacunek i troskę. Kończąc, zachęcił zebranych do ponoszenia swoich kwalifikacji, cytując słowa Erskine'a Caldwella: ,,Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą sie ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi".

Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Gminy, pan Jarosław Jaworski. Skierował on wiele ciepłych słów do dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, doceniając jego wieloletnią pracę na rzecz podnoszenia kwalifikacji wśród mieszkańców Raciąża i okolic. Nadmienił, że kierowana przez niego Publiczna Szkoła Policealna już od wielu lat prężnie się rozwija, oferując nowe przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewnił, że w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa w XXI wieku systematycznie wzrastać będzie zapotrzebowanie na pracowników służb medycznych, którzy bez trudu znajdować będą zatrudnienie.

Dalszych sukcesów życzył swoim absolwentom także dyrektor, pan Krzysztof Kuskowski, zaznaczając, że ich osiąganie powinno być prawdziwą przyjemnością, fascynującą drogą, a nie żmudnym procesem wiążącym się z wieloma wyrzeczeniami. Powiedział między innymi.

Sukces to śmiać się często i szczerze, zyskać szacunek inteligentnych ludzi i podziw dzieci, zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków i cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół, doceniać piękno, znajdować w bliskich to, co najbardziej wartościowe, pozostawić po sobie świat nieco lepszym i mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, że my istnieliśmy na tym świecie. Sukces to działanie na najwyższym poziomie, w kierunku spełnienia marzeń i pragnień.

W trakcie uroczystego zakończenia roku, kadra pedagogiczna wykładająca na kierunkach medycznych otrzymała z rąk dyrektora, książki autorstwa pani Katarzyny Maludy pt, "Rok 1863. Opowieści o miłości wojnie i gotowaniu". Dodatkowym wyróżnieniem dla pracowników szkoły były nagrody pieniężne, jako wyraz uznania dla wkładu pracy i rzetelnego przygotowania słuchaczy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pamiątkowymi dyplomami za umożliwienie praktyki zawodowej słuchaczom, dzielenie się z nimi cennym doświadczeniem i wiedzą oraz opiekę i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów uhonorowany został Zakład Opiekuńczo ? Leczniczy w Płońsku oraz Zakład Opiekuńczo ? Leczniczy w Kraszewie ? Czubakach oraz pani kierownik Monika Stępińska.  Absolwenci, pełni uznania dla pracy nauczycieli, ofiarowali im kwiaty oraz podziękowali za wspólnie spędzone chwile, wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.

Źródłem wielu emocji i nieukrywanych wzruszeń było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Wspólny sukces uczczono tradycyjną lampką szampana.

Po części oficjalnej dla zaproszonych gości, kadry pedagogicznej oraz słuchaczy przygotowany był smaczny poczęstunek. Niepowtarzalny klimat i nowoczesny wystrój sali sprawiły, że uczestnicy imprezy czuli się niemal jak w bajce.  Można było miło spędzić czas w gronie znajomych, wymienić się życiowymi doświadczeniami oraz porozmawiać o planach na przyszłość Pierwsze w historii Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończenie roku absolwentów kierunków medycznych należy zaliczyć do udanych. Gratulujemy im bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm.

Najwyższe wyniki kształcenia osiągnęli:

Opiekun medyczny:

 1. Marciniak Milena 4.92
 2. Palmowska Anna 4.91
 3. Witkowska Alicja 4.91
 4. Grabowska Izabela 4.91
 5. Godlewska Marta 4.83
 6. Musa Jolanta 4.83
 7. Zmysłowska Justyna 4.82
 8. Przybek Wioletta 4.75
 9. Hammer Edyta 4.73

10.  Dobrosielska Grażyna 4.42

 

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej:

 1. Grabowska Izabela 5.11
 2. Charzyńska Joanna 5.0
 3. Lis Anna Grażyna 5.0
 4. Olszewska Magdalena 5.0
 5. Słupecka Urszula 5.0
 6. Załęska Agnieszka 5.0
 7. Krawczyk Marzanna Teresa 4.89 ? za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły otrzymały 62 osoby (43 - opiekun medyczny, 19 ? opiekun w domu pomocy społecznej). Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu są najlepszym dowodem na to, że model nauczania stawiający na pierwszym miejscu słuchacza i jego potrzeby jest wyborem słusznym. Nowatorski program nauczania, nauka języka obcego, bezpłatne korzystanie z Internetu, pracownie komputerowe przystosowane do multimedialnych zastosowań, sale wyposażone w tablice interaktywne oraz wykwalifikowana kadra zachęcająca do samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy, a jednocześnie zwracająca uwagę na problemy swoich wychowanków i starająca się zapewnić im, jak największe poczucie bezpieczeństwa, to kolejne atuty szkoły.

Do znaczących osiągnięć Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu przyczyniło się wiele osób z długim stażem pracy i dużym doświadczeniem, których wiedza, umiejętności, sumienność i determinacja w realizacji powierzonych im zadań zasługuje na docenienie. Wśród nich są między innymi nauczyciele wykładający na medycznych kierunkach kształcenia:

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 • mgr Iwona Drążkiewicz
 • mgr Maja Szcześniewska
 • mgr Edyta Obrębska,
 • lic. Magdalena Piotrowska
 • mgr Maria Teresa Piechna
 • mgr Marzena Szczechowicz
 • lic. Monika Czyżyk
 • mgr Wiśniewska Beata

 

Opiekun medyczny

 • mgr Iwona Drążkiewicz
 • mgr Edyta Obrębska
 • mgr Maria Teresa Piechna
 • mgr Maja Szcześniewska
 • mgr Beata Wiśniewska
 • mgr Marzena Szczechowicz
 • mgr Maria Koźluk
 • mgr Agnieszka Reszelska
 • mgr Alicja Orzoł
 • mgr Anna Niesłuchowska
 • mgr Damian Szcześniewski
 • lic. Monika Czyżyk
 • mgr Łukasz Palmowski
 • mgr inż. Krzysztof Kuskowski

 

 

Medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia pracy. Konieczność szkolenia specjalistów w tych dziedzinach związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej, wymagających stałej pomocy innych osób w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego. Absolwenci uzyskają uprawnienia i kwalifikacje do pracy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, hospicjach, czy też zakładach opiekuńczo ? leczniczych.

Jesteśmy pewni, że czas spędzony w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu nie będzie czasem straconym, a gruntowne wykształcenie pozwoli znaleźć zatrudnienie - ,,Bogactwo każdego narodu to wiedza jego obywateli, a także ich rzetelna i odpowiedzialna praca? Sądzimy, że właśnie o tym przekonają się nasi słuchacze rozpoczynający naukę w szkole.