Dwudziestego szóstego czerwca o godzinie 10.00 odbyło się zakończenie roku I klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Uroczystość otworzył pan dyrektor Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał specjalnego gościa ? przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego, wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka. przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz uczniów. Następnie głos zabrał były starosta płoński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu już od wielu lat funkcjonuje w lokalnym środowisku, dysponuje świetną bazą lokalową, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i odnosi sukcesy stwarzając młodzieży doskonałe warunki do edukacji. Zaznaczył przy tym, że w placówce oświatowej panuje wspaniała atmosfera oraz przypomniał licealistom, że posiadanie solidnego wykształcenia jest gwarantem sukcesów w przyszłości.

 

Następnie przyszedł czas na podsumowanie roku szkolnego 2014/ 2015, którego dokonał, wicedyrektor, pan Włodzimierz Kosiorek. Przypominał, że szkoła stwarza uczniom znakomite warunki do wszechstronnego rozwoju, które powinni oni wykorzystywać. Wymienił także trzy licealistki, które zdobyły najwyższe średnie ocen: Justynę Jaraczewską (5,0), Natalię Gawrońską (4,94) i Natalię Godlewską (4,75). Doceniony został także Marcin Osmański za najwyższą frekwencję w ciągu całego roku szkolnego. Kandydatką do Stypendium Prezesa Rady Ministrów została Justyna Jaraczewska, która za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała dodatkową nagrodę książkową autorstwa nauczycielki języka polskiego, pani Katarzyny Maludy pt,, "Rok 1863. Opowieści o miłości wojnie i gotowaniu" Wszystkie wyróżnione dziewczyny dostały ponadto nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne. Uroczystego wręczenia świadectw najlepszym licealistkom dokonał przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, pan Jan Mączewski wraz z dyrektorem, panem Andrzejem Nizielskim i wychowawczynią klasy pierwszej, panią Katarzyną Maludy. Na zakończenie wszyscy rozeszli się do klas, aby tam, ostatni raz przed wakacyjną przerwą, spotkać się we wspólnym gronie.